Japansk teknologi vil gi norsk kompetanse

  • nettarkiv

– Selv om vi vil bidra med noen grunnleggende komponenter, vil mesteparten av byggingen og prosjektledelsen bli utført av nordmenn. Dette vil bli kompetanse som i neste omgang kan bli en eksportvare for Norge, mener Ronald Mitchell hos Mitsubishi Heavy Industries.

Selskapet har fått med seg debatten i Norge hvor enkelte har hevdet at renseanlegget på Kårstø må bygges med norskutviklet teknologi. Ikke overraskende er den japanske industrigiganten uenig i dette, og mener beslutningen bør tas ut fra hva som er den beste teknologien.

– Vi startet med utviklingen av et system for å rense CO 2 allerede i 1990, som de første i verden, sier forskningsleder Masaki Iijima, og understreker at forskning og utvikling tar svært lang tid.

Japanerne legger ikke skjul på at Kårstø-kontrakten er veldig viktig for selskapet, og mener er viktig å få demonstrert at teknologien virker i stor skala for å dra utviklingen videre.

– Som det første storskalaprosjektet i verden for fangst og lagring av CO 2, vil Kårstø bli et utstillingsvindu mot resten av verden, mener Mitchell.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå