Jaktstart i innlandet: Søker 75 ingeniører og arkitekter

Norconsult vil vokse og har nylig ansatt 12 nye på Lillehammer. Nå søker de 20 til Hamar-kontoret, deretter følger Gjøvik og andre avdelinger i region Innlandet.

Jaktstart i innlandet: Søker 75 ingeniører og arkitekter
Byggeaktiviteten rundt Mjøsa er så sterk at Norconsult nå utvider. Lillehammerkontoret har økt bemanningen, Hamarkontoret rekruterer nå, deretter følger Gjøvik Foto: Norconsult

Regiondirektør Øyvind Moshagen sier at det er så mye å gjøre at de nå er ute etter nær sagt alle fagområder, både nyutdannede og erfarne, både ingeniører og arkitekter.