Jakter smart industri – men det er menneskene som overrasker mest

Har imponert mer enn robotene.

Jakter smart industri – men det er menneskene som overrasker mest
Karsten Moholt har gått fra tradisjonell industri til en dels digital bedrift. De plasserer sensorer i elektromekanisk utstyr slik at de kan overvåke det for kunder. Bilde: Norsk Industri/Siemens

Norsk Industri og Siemens sendte Tronrud-gründer og industrimann Ola Tronrud og sivilingeniørstudent Frida Berglund ut på jakt etter kandidater til kåringen av Norges smarteste industribedrift.

I løpet av fire uker har de besøkt åtte bedrifter i forskjellige bransjer. Fellesnevner er at de har gjort smarte tiltak og effektivisert, enten i form av automatisering, robotisering eller digitalisering.

Fjerdeårsstudent Frida Berglund hadde lite kjennskap til industri på forhånd.

– Jeg visste ikke hva jeg gikk til, men har blitt veldig positivt overrasket. Industribedriftene er definitivt smarte og klarer å bruke teknologi og utvikling på nye måter slik at de kan være med i den globale konkurransen, sier Frida.

Stå-på-vilje

Ikke bare er hun imponert over i hvilken grad bedriftene har tatt i bruk ny teknologi, men også hvor viktig den menneskelige faktor er.

– Det som slo meg mest er menneskene, innsatsen og holdningene. De viser vilje til å satse, og tør å videreutvikle bedriften til nye nivåer. Det er tydelig stolthet i arbeidet de gjør, noe jeg føler er gjennomgående i alle bedriftene, sier Frida.

Konsernsjef Anne Marit Panengstuen i Siemens håper Fridas entusiasme smitter over på andre ungdommer.

– Det er gledelig at Frida ser hvor viktig industrien er og hvilke spennende jobber det er. Her får man bruk for kreativitet og innovasjonsevne, sier Panengstuen.

Buzzword

Frida håper at jakten har bidratt til å løfte norsk industri enda et hakk, og at flere studenter som henne får større interesse for hva som foregår i industrien.

Anne Marit Panengstuen tror de traff godt med konseptet Frida og Ola som tråler landet rundt for å besøke smarte bedrifter.

– Fridas ungdommelige nysgjerrighet og Olas lange erfaring og dype innsikt i industri har vært en fin kombinasjon, synes Siemens-sjefen.

Hun tror konkurransen og regjeringens industrimelding er med på å avmystifiserer digitalisering og Industri 4.0.

– Digitalisering er blitt et buzzword. Vi må vise med konkrete eksempler hva det handler om, sier Panengstuen.

Fra tradisjon til sensorer

Frida og Ola har besøkt Finnfjord Smelteverk, Plasto, Brunvoll, Karsten Moholt, Marine Harvest, Laerdal Medical, Hallingplast og Raufoss Technology. Det er 10 prosent av antall påmeldte, en uke før fristen 19. april.

Simens-sjefen var med på besøket hos Karsten Moholt i Bergen. Panengstuen mener den er et godt eksempel på hvordan en opprinnelig tradisjonell industribedrift har tatt solide digitale steg.

– Karsten Moholt viser at de med enkle sensorer kan hente ut mye informasjon til nettskyen, bearbeide den og gi kundene merverdi, sier Panengstuen.

Karsten Moholt er spesialister på elektromekanikk og jobber med reparasjon og overvåkning av roterende elektromekanisk utstyr. Kundene er over hele verden innen hovedsakelig shipping, vannkraft og petroleumssektoren.

– Med hjelp av relativt små midler har de tatt i bruk en form for kunstig intelligens, sier Panengstuen.

Nå kan ekspertene hos Karsten Moholt sitte i Bergen og overvåke kundens utstyr. Ved hjelp av sensorene kan serviceekspertene gi råd til kunden om vedlikeholdsbehov, det vil si tilstandsbasert vedlikehold, og de kan ved tolking av data fra maskinene gripe inn før utstyret går i stykker.

Flytter hjem

Norge smarteste industribedrift

Årlig konkurranse arrangert av Norsk Industri og Siemens.

Påmeldingsfrist 19. april 2017.

Kåres av en jury ut fra følgendekriterier:

  • Produktivitet
  • Unikhet
  • Klyngevirksomhet
  • Innovasjon
  • Bruk av teknologi, digitalisering og kompetanseutvikling
  • Bærekraft/miljø/energieffektivitet
  • Markedseffekter

Jury:

  • Else-May Botten, fraksjonsleder i Stortingets Næringskomité
  • Jan Moberg, redaktør Teknisk Ukeblad
  • Torger Reve, professor Handelshøyskolen BI
  • Odd Myklebust, prosjektdirektør SINTEF
  • Anne Marit Panengstuen, konsernsjef Siemens
  • Hans Erik Vatne, teknologidirektør Hydro
  • Knut E. Sunde, direktør for bransje og industripolitikk Norsk Industri

Tidligere vinnere:

2016: GKN Aerospace

2015: Hexagon Ragasco

2014: Borregaard

Jurymedlem Torger Reve påpeker at effektivisering ved hjelp av ny teknologi er avgjørende for at norske bedrifter skal kunne konkurrere internasjonalt.

– Digitalisering og automatisering har potensialet til å gjøre vareproduksjon så effektiv at industri tjener på å flytte tilbake til Norge. Det har vi også sett eksempler på. Vi i juryen leter etter de bedriftene som virkelig gjør nye og spennende ting; de bedriftene som jobber annerledes, og øker sin produktivitet og konkurransekraft ved hjelp av teknologi, forteller Reve.

Som ekspert på klynger, ser han også verdien i samarbeid.

– Suksess handler ikke kun om selv å bli best, men også om å gjøre andre gode. Historien viser at samarbeid og kunnskapsdeling gir bedre resultater, også innen industri. Derfor premieres bedrifter som kan vise til samarbeid og evne til å dele kunnskapen sin med andre, ifølge Reve.

Han peker på Raufoss industripark som et godt eksempel på aktører som samarbeider og hjelper hverandre til å bli gode.

– På den måten kan du si at vi i Norges smarteste industribedrift jakter på de beste industrimiljøene, forklarer Reve.

Norges smarteste industribedrift kåres under Industrikonferansen 2017 i Oslo 9. mai. Det er fjerde gang denne konkurransen avholdes.

....

Vi gjør oppmerksom på at administrerende direktør og ansvarlig redaktør i TU Media, Jan M. Moberg, sitter i juryen.

....

Les mer om konkurransen Norges smarteste industribedrift her.