KARRIERE

Jakter på kloke hoder - og mister dem

De gode hodene som skal plasseres under hjelmene og som skal bekle viktige stillinger, kan være vankelig å finne  og ikke lette å holde på heller.
De gode hodene som skal plasseres under hjelmene og som skal bekle viktige stillinger, kan være vankelig å finne og ikke lette å holde på heller.

JOBBSTABILITET

Mobiliteten i arbeidslivet har økt siden 1989, men er likevel relativt lav i Norge sammenlignet med andre land. De viktigste årsakene til økende mobilitet er:

– Det nye arbeidslivet er mer fleksibelt.

– Liberalisering av lov om utleie av arbeidskraft.

– Svekkelse av ansettelsesvernet ved bruk av midlertidig arbeidskraft.

– Økende lønnsspredning – økt sannsynlighet for å få bedre lønn et annet sted.

Gjennomtrekken av ansatte økte i gjennomsnitt fra 10 prosent tidlig på 1990-tallet til 15 prosent i 2000. Frem til 2003 avtok gjennomtrekken noe, men den har siden økt igjen.

Kilde: Harald Dale-Olsen, Institutt for samfunnsforskning

Arbeidslivsstudier har vist at det er blitt mer gjennomtrekk i bedriftene.

Mye skyldes svingninger i sysselsettingen, men tendensen er også at folk skifter jobb hyppigere enn før.

Mobile på markedet

Forsker Harald Dale-Olsen ved Institutt for samfunnsforskning slår fast at det i perioden 1989–2005 var en klar tendens til økende mobilitet i arbeidslivet.

– Vi har nå et historisk høyt press på arbeidskraft. Det ville overraske meg stort om det ikke fortsatt er en solid økning i turnoveren, sier Dale-Olsen til Teknisk Ukeblad.Skjortevask hjelper ikke

Fredrik Syversen, direktør for næringsutvikling i IKT-Norge, husker at frynsegoder ble et svært aktuelt tema rundt 1999 da IT-bransjen forrige gang kjempet hardt om fagfolk.

Den gang var turnoveren i medlemsbedriftene 25 prosent, mens den i dag er 17 prosent. Høy lønn og godt arbeidsmiljø er etter hans mening det som forhindrer at folk å forlate jobben. Dessuten må de få spennende oppgaver.

– Bedriftene er nok ofte mer opptatt av å få folk inn enn hvordan de skal holde på dem, men frynsegoder er ikke avgjørende for om folk blir i jobben. Lønnen er det som holder på ansatte, ikke skjortevask og turer, sier Syversen.Tilpassede goder

– Der er jeg ikke helt enig, sier partner Roar Haugli i Solér Executive AS.

– De eldre er opptatt av mer enn penger, og det gjelder ikke bare de eldre seniorene. Jeg opplever i intervjuer at folk i 35-årsalderen som er over etableringsfasen, er mer opptatt av arbeidsmiljø, fleksibilitet og kompetanse- og karriereutvikling.

Trening og barnepass

Harald Dale-Olsen peker på at frynsegoder verdsettes høyt av mange, blant annet av skattemessige årsaker, men han mener pakkene må skreddersys.

Barnehageplass er viktig for dem som trenger det, mens tilgang til treningsstudio ikke har gitt noen særlig effekt.

Han tror at spesielt offentlig sektor må finne nye løsninger på hvordan de skal holde på kompetanse fordi denne sektoren har mindre fleksibilitet med hensyn til lønnsfastsettelse.Savner oppfølging

Roar Haugli har tidligere gjennom Teknisk Ukeblad etterlyst langsiktige løsninger for å holde på ansatte.

– Jeg savner den systematiske oppfølgingen av den ansatte over tid. Det fins mange gode eksempler på kortsiktige tiltak, for eksempel bonus. Noen involverer de ansatte på eiersiden, andre stimulerer til etterutdanning og tar et økonomisk ansvar for det, men mesteparten er kortsiktige engangstiltak. Jeg tror dette er noe som kommer mer og mer.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.