Ja til narkometer

Ja til narkometer
NYTT VIRKEMIDDEL: Regjeringen ønsker nå at politiet tar i bruk narkometre for å avsløre dem som kjører under påvirkning av narkotika. Bilde: Mona Strande

Regjeringen ønsker at politiet skal få teste om bilister er påvirket av narkotika.

De vil nå be Stortinget gjennomføre endringer i vegtrafikkloven om kjøring i rus.

samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.
De vil nå be Stortinget gjennomføre endringer i vegtrafikkloven om kjøring i rus. SIER JA: Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) og regjeringen sier ja til at politiet kan ta i bruk narkometre. Scanpix

I fjor kom en arbeidsgruppe med forslag til flere lovendringer. Nulltoleranse var ett av forslagene. Etter å ha hatt forslagene på høring har regjeringen nå bestemt seg.

Tas i bruk 2011

Politiet skal plassere ut et begrenset antall narkometre innen utløpet av 2011.

– For å kunne nå målet om å redusere antallet skadde og drepte i trafikken ytterligere må eksisterende tiltak forbedres og nye tiltak settes inn, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) i en pressemelding.

Flere kjører i påvirket tilstand nå enn for 10-20 år siden. En av 100 bilførere er så ruset at det skaper økt trafikkfare, ifølge en undersøkelse i regi av Folkehelseinstituttet.

Les mer om: