MILJØ

Ja til Mongstad-kraftverk uten rensekrav

Tore Stensvold
5. juli 2006 - 11:41

Gasskraftverket må imidlertid prosjekteres slik at det går an å koble til et CO 2-renseanlegg i ettertid.

Det er Norges vassdrags og energidirektorat som har gitt Statoil konsesjon til å bygge og drive et kraftvarmeverk på Mongstad i Lindås kommune, Hordaland.

Varme til bensin

Energiutnyttelsen er oppgitt til 70 prosent. Dette oppnås fordi varmen kan utnyttes ved Statoils raffineri på Mongstad.

Kraftvarmeverket skal integreres med dagens raffineri på Mongstad og skal kunne levere 280 MW elektrisitet og 350 MW termisk kraft.

NVE stiller krav om at anlegget tilrettelegges for eventuell senere CO 2-håndtering, opplysere NVE i en pressemelding.

Gasskraftverket trenger imidlertid utslippstillatelse fra SFT. Den foreligger ikke ennå. Miljøverndepartementet kan etter råd fra SFT kreve at gasskraftverket deponerer CO 2 eller pumper det ut og brukes til trykkstøtte for økt oljeutvinng.

– Vi vil gi vår uttalelse til Miljøverndepartementet i begynnelsen av august, sier SFT-direktør Håvard Holm til NTB.

Gassrør

NVE gai dag også konsesjon til å bygge en gassrørledning fra Kollsnes til Mongstad. Gassrørledningen berører kommunene Øygarden, Fedje, Austrheim og Lindås i Hordaland og Gulen i Sogn og Fjordane.

Pressemelding

I pressemeldingen fra NVE heter det at: ” Kraftvarmeverket med tilhørende gassrørledning vil gi betydelige samfunnsmessige fordeler. Kraftvarmeverket vil som følge av integrasjon med eksisterende raffineri oppnå en høy energiutnyttelse (over 70 prosent). Energibruken på raffineriet vil bli betraktelig mer effektiv, og verket vil gi økt forsyningssikkerhet lokalt, regionalt og nasjonalt. Gassrørledningen vil også muliggjøre bruk av gass til næringsformål i regionen.Anlegget har moderate negative miljøvirkninger lokalt og regionalt.Ulempene er i første rekke økte CO2-utslipp i Norge. Anlegget vil medføre en utslippsøkning på om lag 1 mill tonn CO 2- ekvivalenter per år. Det tilsvarer om lag 1,7 prosent av dagens utslipp. Selv om kraftvarmeverket blir bygd, må de totale norske utslippene av CO 2holde seg innenfor rammene av internasjonale klimaavtaler. Det økte utslippet som følge av anlegget, må derfor bli kompensert av internasjonale kvotekjøp eller nasjonale tiltak.


Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Rensing og bruk av CO2 i oljeutvinning har svært høye kostnader. I tillegg er det stor usikkerhet knyttet til om CO 2- håndtering vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt for kraftvarmeverket på Mongstad alene. NVE vil derfor ikke gi Statoil vilkår om dette i forbindelse med konsesjonen. I stedet krever NVE at det blir tilrettelagt for eventuell senere CO 2- håndtering.

Et rensekrav kan imidlertid bli stilt av miljøvernmyndighetene. Anlegget må ha konsesjon etter forurensningsloven, og den er det Miljøverndepartementet som gir etter råd fra Statens forurensningstilsyn (SFT).– Vi vil gi vår uttalelse til Miljøverndepartementet i begynnelsen av august, sier SFT-direktør Håvard Holm til NTB.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.