SAMFERDSEL

Italienere inn i Norges største samferdselsprosjekt

Den første av fem store kontrakter er delt ut.

Den første av fem store totalkontrakter på Follobanen er nå signert.
Den første av fem store totalkontrakter på Follobanen er nå signert. Bilde: Jernbaneverket
5. feb. 2015 - 15:22

FAKTA OM FOLLOBANEPROSJEKTET:

 • Norges største samferdselsprosjekt i nyere tid
 • 22 km nytt dobbeltspor fra Oslo S til kollektivknutepunktet Ski 
 • Prosjektet omfatter bygging av nye Ski stasjon, omfattende arbeid på Oslo S, nødvendig omlegging av spor til Østfoldbanen inn mot Oslo S og mellom tunnelen og nye Ski stasjon
 • Omfatter totalt 65 km nye jernbanespor
 • Får Nordens hittil lengste jernbanetunnel (20 km)
 • Første norske, lange jernbanetunnel med to atskilte tunnelløp
 • Skal bygges/drives med fire tunnelboremaskiner (TBM) som hovedmetode
 • Deler av tunnelarbeidene skal utføres ved konvensjonell sprengning 
 • Designes for hastighet opptil 250 km/t
 • Tilrettelegger for halvert reisetiden Oslo-Ski (fra 22 til 11 min.)
 • Gir økt kapasitet til og fra Oslo S
 • Forberedende arbeider startet i 2013 og fortsetter i 2014
 • Prekvalifisering for prosjektets fem, store totalentrepriser (EPC) startet i 2013
 • Kontraktstildeling starter etter planen fra 1. kvartal 2015 
 • Hovedarbeider utføres fra 2015 til 2021
 • Follobanen skal stå ferdig i slutten av 2021
 • Blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøstover fra Oslo

Kilde: Jernbaneverket.

Det italienske selskapet Societa’ Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A (Condotte) er tildelt kontrakt for Follobaneprosjektets tunnelarbeid med drill & blast.

– Condotte leverte det beste tekniske og økonomiske tilbudet, sier Follobanens prosjektdirektør Erik Smith.

Kontrakten, som er i underkant av 1,2 milliarder kroner, er den første av fem totalkontrakter på Follobaneutbyggingen.

Boring og sprenging

Det var totalt seks selskaper som var prekvalifisert til kontrakten.

– Kontrakten går ut på å lage fjelltunneler ved hjelp av tradisjonell, konvensjonell boring og sprenging. I tillegg til det skal det brukes en god del drill og splitt i de områdene av tunnelen som ligger nær oljelagrene i Ekebergåsen og hovedveiene, sier Smith.

Kontrakten omfatter arbeid i Ekebergåsen, nær Oslo Sentralstasjon. Her skal det bygges en fjellhall for Follobanens to spor, og Østfoldbanens inngående spor.

Inne i Ekebergåsen skal tunnelen krysse under E6-tunnelen. Her skal det etableres tverrslagstunneler og adkomsttunnel. I tillegg skal Alnaelvas flyttes og Ryentunnelen skal legges om.

Arbeidet strekker seg fra Mosseveien og 1200 meter inn i Ekebergåsen.

– Der er grensesnittet mot totalentreprenøren for neste tunnelkontrakt, som omfatter driving av tunnel med tunnelboremaskiner, forteller Smith.

Les også: Vegvesenet fant kvikkleire da ulykkesbrua ble bygget - vises ikke på farekartene

Liten norsk interesse

Av de seks prekvalifiseringene var kun en av konstellasjonene rent norsk.

– AF-gruppen leverte et eget tilbud. Utover det har interessen for kontrakten vært større fra utlandet, sier Smith.

De øvrige selskapene som kom gjennom prekvalifiseringen kommer fra Tyskland, Spania, Østeriket, Italia og Sveits.

Smith mener det italienske selskapet som fikk kontrakten besitter gode erfaringer som kan komme Follobaneprosjektet til gode.

– Condotte har erfaring fra jobb på alle kontinenter, og har jobbet i områder med lik kvalitet som den vi har her i Norge, sier han.

Les også: Her forberedes Norges største samferdselsprosjekt

Tidslinje Follobanen
Tidslinje Follobanen Jernbaneverket

Tunnelboring neste

Den neste kontrakten som deles ut i forbindelse med prosjektet er prosjektets største kontrakt.

– Da skal vi bestemme hvem som skal stå for tunnelboringen, sier Smith.

Og forteller at Jernbaneverket håper å ha kontrakten i havn mot slutten av mars.

– Videre håper vi på å få signert de siste tre kontraktene før sommerferien, sier han.

Les også:

Slik kan Skjeggestadbrua reddes

Her er de fire alternativene til ny kollektivløsning i Oslo

Slik vil de bygge bruer som lager strøm  

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.