Friprogsenterets leder Heidi Arnesen Austlid mener fri programvare bør vurderes også for det norske politiet. (Bilde: Espen Zachariassen)

IT-trøbbelet i politiet kunne vært unngått

  • IT

Dataviruset som forrige uke rammet politiets IKT-løsning kunne vært unngått ved bruk av fri programvare.

– Ved bruk av fri programvare ville sikkerheten vært ivaretatt på en helt annen måte, og problemet kunne vært unngått, sier utviklingsleder i Friprogsenteret, Martin Bekkelund, i en pressemelding.

– Stabilt og sikkert

Friprogsenterets direktør Heidi Arnesen Austlid peker på at både Sverige og Frankrike har stor suksess med bruk av fri programvare i politiet.

– Å velge åpne løsninger vil være stabilt og sikkert også for politiet i Norge, sier Austlid.

Det svenske politiet skal ha anslått innsparelsen ved bruk av fri programvare til rundt 400 millioner svenske kroner over fire år.

Vil ha dialog

I Frankrike estimerer man at man har spart 50 millioner euro siden 2004.

Friprogsenteret har nå invitert justisministeren og Politi- og lensmannsetaten til et møte.

– Vi vil bidra til at slike problemer unngås i framtiden og at politiet får smarte løsninger som kan deles og gjenbrukes, sier Martin Bekkelund.

Miljøpartiet De Grønne vil ha Linux i politiet.

– Ved å følge det franske eksempelet, vil det norske politiet ikke bare spare penger, men også øke sikkerheten. Linux er mindre utsatt for virusangrep, og det må være et tungtveiende argument i politiet, sier talsperson Sondre Båtstrand.