IT

IT-svikt i flere år

Espen Zachariassen
23. okt. 2009 - 15:32

I går måtte Arbeids- og velferdsetaten (NAV) tåle hard kritikk fra Riksrevisjonen for mangelfull internkontroll med mulige trygdemilliarder på avveie og angelfull kontroll med sensitiv personopplysniger.Gamle systemer

Mye av årsaken ligger i gamle datasystemer som ikke takler samordningskravene i kjølvannet av sammenslåingen av arbeidsdformidlingen og trygdeetaten.

Riksrevisjonen konkluderer med at lang saksbehandlingtid og forsinkede utbetalinger er en konsekvens av at IT-systemene ikke holder mål.Kan ikke spore

– Etaten har flere eldre saksbehandlingssystemer som er lite fleksible og vanskelige å tilpasse til de nye oppgavene og de store endringene i organisasjonen. Dette gjelder særlig saksbehandlingssystemet Infotrygd. Systemet tilfredsstiller ikke kravene i økonomiregelverket til sikkerhet, innhold i obligatoriske regnskapsspesifikasjoner og krav til sporbarhet av transaksjoner, heter det i rapporten.På overtid

Riksrevisjonen har i flere år påpekt manglene ved Infotrygd.

Tidligere Trygdeetaten brukte systemet med spesiell dispensasjon fra regelverket, og målet var å fase ut systemet så snart det lot seg gjøre.

Dispensasjonen ble videreført til det nye Arbeids- og velferdsdirektoratet, og tidspunktet for utfasing av systemet er foreløpig ikke kjent.Samme jobb tre ganger

Direktoratet opplyser at etaten i første omgang vil søke om fritak fra økonomiregelverket fram til utgangen av 2012.

– Dette har hatt negative konsekvenser for etatens effektivitet og resultater, og for brukerne som ikke får tjenester og stønader som forutsatt, skriver Riksrevisjonen. Et eksempel er at saksbehandlere må dokumentere ulike deler av saksbehandlingen i tre forskjellige systemer.Gamle stormaskiner

NAV sitter med gamle stormaskiner som har gjort sitt, men skal oppgraderinger være klare mot slutten av året.

Et hovedproblem er at de tidligere etatene som er samlet i NAV ennå jobber på sine respektive systemer. Og de fungerer dårlig sammen.Dårlig sikkerhet

– Manglende integrasjon mellom de ulike systemene fører til at saksbehandlingen blir mindre effektiv. Konsekvensen er at etaten får lav kvalitet i saksbehandlingen, lengre saksbehandlingstider og mangelfull oppfølging av brukere. Det blir videre krevende å etablere og opprettholde nødvendig informasjonssikkerhet, skriver Riksrevisjonen.Satser stort

NAV-direktør Tor Sagli reagerer med å innrømme at IT-systemene er gamle og ikke matcher behovene i saksbehandlingen.

Spesielt er det behov for å komme seg over fra manuell til automatisert kontroll av at utbetalingene er korrekte. Men en forbedring kommer til å ta flere år.

– En fullt ut tilfredsstillende internkontroll vil først være mulig med en betydelig fornyelse av dagens IKT-løsning i NAV. Vi legger opp til en omfattende satsing på dette området de neste fem årene, skriver Saglie i en pressemelding.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.