KARRIEREUTDANNING

IT-studenter får færrest venner

VENNETRØBBEL: Opplever IT-studentene ensomme dager?
VENNETRØBBEL: Opplever IT-studentene ensomme dager?Bilde: colourbox.com
Dag Yngve Dahle
8. apr. 2008 - 22:20

Studentundersøkelsen 2008

  • Vel 5200 studenter svarte på spørsmålene i undersøkelsen, som ble gjennomført anonymt.
  • De aller fleste av disse er studentmedlemmer i Nito og Tekna, og studerer ingeniør-, teknologi og realfag.
  • Rundt 40 prosent av de spurte har svart på undersøkelsen.
  • Majoriteten av de svarende er mellom 18 og 29 år, men også studenter opp til og over 40 år har svart.
  • Alle høgskoler og universiteter er med, men på grunn av få svar/ får eller ingen teknologistudenter er høgskolene i Akershus, Nesna, Finnmark, Volda, Harstad, Molde, Bodø og Lillehammer utelatt fra resultatene.

Stemmer mytene om nerder og realfag? Er datafolk og realister mindre sosiale og utadvendte enn andre faggrupper? Ifølge undersøkelsen ser det ut til å stemme.

Verst foran skjermen

Og mest ensomt er det foran skjermen. IT- og informatikkstudentene synes nemlig det er vanskeligst å skaffe seg venner blant medstudentene.

Alenefaktoren er høyest blant informatikkstudentene. På en skala fra en til seks, der seks er best, vurderer de vennemulighetene til 4,44. Nest nederst på lista finner vi data-/IT-studentene. De vurderer vennemulighetene til 4,5.

Heller ikke fysikk-, matematikk- og kjemistudentene synes det er lett å skaffe seg venner.

Terminalt

Per Olaf Aamodt, utdanningsforsker ved Nifustep, mener grunnen er forskjeller mellom studiene, ikke forskjeller mellom studentene.

– Jeg tror ikke på myten om at realfagsstudenter er særere enn andre studenter. Men det er ofte store forskjeller mellom studier. Mye avhenger av hvordan undervisningen er organisert. På enkelte fag jobber man mye på egen hånd i stedet for å jobbe sammen i prosjekter. Det samme gjelder typiske terminalfag, der man sitter mye foran dataskjermen. Slikt fremmer ikke integrasjon og relasjoner, sier Aamodt.

Han legger til:

– Studier med mye laboratoriearbeid fremmer på den annen side ofte integrasjon og relasjoner. Ingenting er så sosialt som å jobbe på en kjemilab, sier forskeren.

Alene med oljen

Noe overraskende melder også oljefagstudentene om vennetrøbbel. Studenter på petroleumsfag finner vi tredje nederst på lista.

Også de som tar klassiske ingeniørfag som bygg, maskin og elektronikk finner vi på nedre del av lista.

Øverst på lista troner studentene på marin teknikk. Studentene ved denne studieretningen, som det er flest av på NTNU, vurderer vennemulighetene til hele 5,55.

Også de som har valgt fagene industriell design, nanoteknologi samt det realfagsorienterte faget romfysikk/romteknologi melder om utmerkede kompis- og venninnekår i studentmiljøet.