IT

IT skal føre nordmenn tettere EU

AMBISIØST: Offentlig forvaltning skal gå sømløst elektronisk over hele Europa innen seks år. - Ikke bare en luftig visjon, sier Sveriges kommunalminister Mats Odell.
AMBISIØST: Offentlig forvaltning skal gå sømløst elektronisk over hele Europa innen seks år. - Ikke bare en luftig visjon, sier Sveriges kommunalminister Mats Odell. Bilde: Gunnar Seijbold

Tre hovedmål innen 2015:

 • Øke mobilitet gjennom sømløs forvaltning over landegrensene
  Fra erklæringen:
  «Mobiliteten i fellesområdet er styrket gjennom sømløs elektronisk offentlig forvaltning – for oppstart og drift av næringsvirksomhet, og for å studere, arbeide, bosette og pensjonere seg – hvor som helst i EU.»
 • Offentlige data skal bli lettere tilgjengelige
  Fra erklæringen:
  «Vi vil oppmuntre til gjenbruk av offentlige data av tredjeparter, som kan utvikle utvidete tjenester som maksimerer verdien av dataene for befolkningen.
 • Offentlige tjenester skal bli mer brukerrettet.
  Fra erklæringen:
  «Vi vil aktivt søke samarbeid med tredjeparter, for eksempel bedrifter, organisasjoner og privatpersoner, for å utvikle brukerstyrte tjenester for elektronisk forvaltning.»

– Det skal bli enkelt å studere i Stockholm, jobbe i London og pensjonere seg i Italia, illustrerte den svenske kommunalministeren Mats Odell fra talerstolen i Malmö i dag.

Han hadde oppgaven med å oppsummere den nylig vedtatte ministererklæringen om såkalt eGovernment i Europa fram til 2015, en fellesvisjon også Norge gjennom fornyingsminister Rigmor Aasrud (Ap) har sluttet seg til.

Les også: Gjør porten vid for IT-bransjen

– Erklæringen ble ikke så kort som jeg skulle ønsket, men deklarasjonen inneholder samtidig retningslinjer for hvordan vi vil reformere Europa. Målet er en sømløs elektronisk kontakt med det offentlige for europeiske borgere over landegrensene. Dette er ikke bare en luftig visjon, men et veikart med klare prioriteringer, forsikret Odell.

Mer enn fagre ord denne gangen

Malmö-møtet er ikke det første, heller ikke det siste, som tar sikte på revolusjonere offentlig elektronisk forvaltning i Europa.

Slike toppmøter har vært arrangert annethvert år siden 2001, senest i Manchester (2005) og Lisboa (2005) – uten at folk flest i det europeiske fellesområdet, nordmenn inkludert, har merket særlig til det.

Også denne erklæringen er naturligvis støvsugd for konkrete forpliktelser.

Likevel mente representanten for policymakerne i EU-kommisjonen at Malmö-møtet er et hamskifte, i kraft av at det denne gangen skal resultere i en handlingsplan som monner.

– I 2005 var utviklingen kommet noe for kort til at man anerkjente de reelle behovene, selv om det ble mange interessante diskusjoner. Lisboa to år senere var dominert av snakk om eSignatur og interoperabilitet. Her i Malmö har fokuset vært mye mer operasjonelt. Det gir klarere linjer for kommisjonen å arbeide videre med, skrøt kommisjonens visepresident, estiske Siim Kallas.

– I 2005 var utviklingen kommet noe for kort til at man anerkjente de reelle behovene, selv om det ble mange interessante diskusjoner. Lisboa to år senere var dominert av snakk om eSignatur og interoperabilitet. Her i Malmö har fokuset vært mye mer operasjonelt. Det gir klarere linjer for kommisjonen å arbeide videre med, skrøt kommisjonens visepresident, estiske Siim Kallas. PÅ PLASS I MALMÖ: IT-minister Rigmor Aasrud. Foto: Leif Hamnes

– Framtidsrettet

Også lederen for den norske delegasjonen til møtet, fornyingsminister Rigmor Aasrud (Ap), er fornøyd.

– Målene og retningen for arbeidet, er framtidsretta. Erklæringen peker ut retningen for det europeiske samarbeidet på IKT- og fornyingsområdet de neste seks årene, uttaler statsråden.

– Næringslivet jobber i stor grad på tvers av landegrensene og Norge er en eksportnasjon. Derfor tror jeg mange vil glede seg over at vi og EU framover vil satse på internettløsninger som vil gjøre det enklere å etablere seg og arbeide internasjonalt, sier Aasrud.

Ting tar tid

Tiden vil vise om målene blir nådd innen 2015.

EU-kommisjonen, ved sin visepresident, er i hvert fall optimistisk.

Han pekte på at det kanskje mest kritiske punktet for utviklingen videre – elektronisk ID – er kommet et langt skritt videre.

– Det er gjort store framskritt innen eSignatur, hvor vi allerede har på plass en sertifiseringsplattform. Det tekniske arbeidet er med andre ord allerede godt i sving. Når det gjelder handlingsplanen, vil naturligvis mange ha den på plass så fort som mulig. Men ting tar tid, og i disse spørsmålene er det essensielt at hvert enkelt land involveres. Derfor er det mest realistisk å anslå at de konkrete tiltakene først lanseres i siste halvdel av 2010, anslo Siim Kallas i dag.

Ministermøtet i Malmö avsluttes i morgen (fredag).

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.