IT for Helse-Norge

  • ikt

Planen fokuserer fire hovedinnsatsområder.Det nasjonale helsenettet skal være en standardbasert IT-plattform for samarbeid mellom alle delene av helsevesenet. Det vil bygge videre på de regionbaserte helsenettene som ble etablert i forrige planperiode, og vil sy disse sammen til ett.

Nettet skal både være en fysisk infrastruktur for kommunikasjon og et sett med felles basistjenester for å legge til rette for samhandling. I tillegg til vanlige kommunikasjonsmessige utfordringer må helsenettet ivareta datasikkerhet og personvern. Ikke all samhandling skal skje i statlig regi. Helsenettet skal også være en arena for lokal og privat tjenesteutvikling.

Bygging av bredbåndsforbindelser til sykehusene er en viktig forutsetning for at et slikt nett skal fungere. Telemedisin og overføring av digitale røntgenbilder trenger båndbredde for å kunne realiseres. Derfor er 15 av de 60-70 millioner kronene som skal brukes på planen i år, avsatt til dette formålet. Brev om dette går ut til landets helseregioner og fylkeskommuner i disse dager.

Les resten av saken i TU nr. 8, som kommer på nett og papir seinere i dag.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå