Heidrun må få de nye og forsterkede livbåtene på plass før produksjonen kan gjenopptas. (Bilde: Øyvind Hagen, Statoil)

Issmelting kan gi oljestopp

En dramatisk issmelting i arktiske strøk vil sannsynligvis føre til mer miljøvennlig klimapolitikk.

For dyrt

En rapport fra Econ viser at det kan gå ut over olje- og gassutvinningen i nordområdene, skriver Dagens Næringsliv.

– Vi får en overgang til andre energikilder, mens sannsynligheten reduseres for at olje- og gassressursene i nordområdene tas i bruk. Oljen og gassen som finnes der, er dyr å utvinne. Trolig vil man ikke finne det regningssvarende å bygge ut særlig mange felt, sier Bjørn Brunstad, partner i Econ, til avisa.

Dermed kan det hende Shtokman-utbyggingen ikke blir noe av, eller blir utsatt.

Econ presenterer rapporten på Nor Shipping-messen på Lillestrøm om få dager.