NATURVITENSKAP

Issky rundt Ørnens indre

Bildet viser hvordan enorme mengder relativt kaldt støv/materie svøper seg rundt ei helt nyfødt stjerne. Stjerna befinner seg i romtåka M16, bedre kjent blant astronomene som Ørnen .

ISO (Infrared Space Observatory) er et infrarødt teleskop som den europeiske romorganisasjonen ESA skjøt opp i november 1995. Det var operasjonelt fram til mai 1998, og tok da mer enn 26.000 bilder som fremdeles analyseres av forskerne.

Teleskopet detekterer bølgelengder mellom 2,5–400 micron, som er det infrarøde området av det elektromagnetiske spekteret. Atmosfæren filtrerer vanligvis bort disse bølgelengdene.

Les mer om: