IKT

Island vil ha ADSL

– De ønsker seg raskere tilgang, og etterspørselen etter ADSL er sterkt økende, sier salgssjef Bjørn Olav Haugom i Alcatel Telecom Norway.

De første ADSL-leveransene fra Alcatel til Island skjedde på slutten av 1999. Fjoråret var preget av en forsiktig start, med noen få tusen abonnenter i Reykjavik-området. – I inneværende år ser det ut til at ADSL-utbyggingen tar av for fullt og omfatter flere steder enn Reykjavik, sier Haugom.

Alcatel Telecom Norway er eneste leverandør av ADSL på Island, men ifølge Haugom opplever Alcatels ADSL konkurranse fra alternativ teknologi. Det statseide everket legger nemlig fiber over store deler av Reykjavik. (fh)

Les mer om: