Isklumper som slynges ut fra vindmøller kan være livsfarlige. 18 norske vindmøller kan kaste isklumper mer enn 400 meter

Norconsult, Meteorologisk institutt, Statkraft og Zephyr har fått midler fra Forskningsrådet til å utvikle matematiske modeller for å redusere faren når is slynges ut fra rotorene på vindmøller

Isklumper som slynges ut fra vindmøller kan være livsfarlige. 18 norske vindmøller kan kaste isklumper mer enn 400 meter
De hvite feltene innerst mot turbinen er is som vokser på rotorbladene. Da den er innerst vil den ikke kastes langt. Is som dannes på framkanten av bladene vil derimot kunne bli kastet langt. Foto: Statkraft

Sammen med Meteorologisk institutt, Statkraft og Zephyr skal Norconsult utvikle numeriske modeller og en app som kan forutsi iskast fra vindturbiner. Da kan driftspersonell, reineiere og turgåere få varsler når isfaren er stor.