SAMFUNN

Isfritt på Svalbard

Biologer ved Norges Landbrukshøgskole forteller i siste nummer av Svalbardposten at denne metoden er helt ny. Kosmisk stråling påvirker grunnstoffene i steinen.

Biologene har kunnet fastslå at steinene på enkelte fjelltopper på Svalbard har vært eksponert for strålingen i minst 60.000 år. Men hypotesen var faktisk det motsatte.

– Det gir en god følelse å teste en hypotese, og komme til et annet resultat enn ventet. En bør alltid forsøke å motbevise det man tror mest på selv, sier forskeren Jon Landvik til Svalbardposten.

Dataene fra undersøkelsen skal brukes som basis for å fastslå hvor hvor høy innlandsisen var.

Les mer om: