Irland og Storbritannia sammenkobles

Irland og Storbritannia sammenkobles
Irland og Storbritannia skal kobles sammen. Bilde:

Kraftledningen får en kapasitet på 500 MW, og ordreverdien er på 3,3 milliarder kroner.

Høyspent

Det er det irske selskapet Eirgrid som har bestilt en høyspent likestrøms overføringslinje, HVDC Light-forbindelse, mellom Woodland i Irland og Deeside i Storbritannia.

Forbindelsen går under vann i 186 kilometer, og er nedgravd på land i til sammen 70 kilometer.

Rekord

Spenningsnivået er på 200kV, det høyeste noen gang på en HVDC Light-overføring.

Overføringslinjen skal være klar i 2012.

Les mer om: