Irland og Storbritannia sammenkobles

Irland og Storbritannia skal kobles sammen.
Irland og Storbritannia skal kobles sammen.
  • Kraft

Kraftledningen får en kapasitet på 500 MW, og ordreverdien er på 3,3 milliarder kroner.

Høyspent

Det er det irske selskapet Eirgrid som har bestilt en høyspent likestrøms overføringslinje, HVDC Light-forbindelse, mellom Woodland i Irland og Deeside i Storbritannia.

Forbindelsen går under vann i 186 kilometer, og er nedgravd på land i til sammen 70 kilometer.

Rekord

Spenningsnivået er på 200kV, det høyeste noen gang på en HVDC Light-overføring.

Overføringslinjen skal være klar i 2012.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå