Ipader seg mot gratis energi

Nettbrett og smarttelefon forenkler styring av Øra Industripark i Fredrikstad.

Driftssjef Helge Dehlin roser Ipad for brukervennlighet og mobilitet.
Driftssjef Helge Dehlin roser Ipad for brukervennlighet og mobilitet.

Webbasert og sikker fjerntilgang

 • Det blir installert Saia PLS-er med omfattende webfunksjonalitet i hvert bygg som moderniseres.
 • Kommunikasjonslinker som Modbus og M-bus brukes mot målere av energi, vann og annet teknisk utstyr.
 • En fiberring kopler automatiseringskomponentene sammen.
 • Anlegget kan overvåkes og styres via nettlesere i lokalpaneler, pc-er, Ipad og Iphone, de to siste via trådløst nettverk eller mobilt bredbånd.
 • En dedikert Saia-applikasjon fra Appstore eller Itunes kjører på Ipad og Iphone for sikker adgang til systemet.
 • Er levert av Malthe Winje Automasjon.

Øra Industripark

 • Industripark med dypvannskai, tanker og industrilokaler og lokaler for kreative næringer.
 • Lokalisert i Fredrikstad.
 • Totalareal på 300 dekar, med 500 meters dypvannskai.
 • 48 000 m2 bygningsmasse, fordelt på 40 bygninger.
 • Har også ansvaret for et tankanlegg med 65 tanker og kapasitet på 114 000 tonn.
 • Huser industribedrifter som Denofa, Kemityl, Uniol, Hydrogenfabrikken kunstsenter og flerbruks Velferdsbygg.
 • Moderniserer industriparken steg for steg, med fokus på energioptimalisering og effektiv drift, hvor automatisering er i førersetet.

Driftssjef Helge Dehlin kan sjekke og justere temperatur på næringsbyggene via Ipad når han sitter i sofaen, eller fra Iphone når han koser seg i båten på Glomma.

 

Gass til kunstnere

 

Det har skjedd svært mye på kaikanten ved Øra industriområde på 100 år. Den tidligere stoltheten, Denofa, og andre bedrifter, er fortsatt på plass, og produserer minst like mye som i storhetstiden, men med langt færre ansatte og på mindre areal.

 

Driftssjef Dehlin i Øra Industripark forteller til Automatisering at flere bedrifter har kommet til i den frigjorte bygningsmassen, for eksempel Uniol, som vi skrev om høsten 2011.

- Fasilitetene i industriparken blir modernisert for å møte dagens krav og behov, sier han.

 

Den mest spektakulære forvandlingen står den ærverdige hydrogenfabrikken for. Driftssjefen forklarer at den bevaringsverdige bygningen, eller ytterveggene for å være presis, ble bygd for nøyaktig 100 år siden. Gassproduksjonen ebbet ut i 2005. Nå gasser et sekstitalls kreative sjeler på i det ”nye” kunstsenteret, fra konvensjonell kunst til webdesign.

- Vi har blant annet oppgradert hydrogenfabrikken, altså kunstsenteret, med et moderne ventilasjonssystem og trelags vinduer, forklarer Dehlin.

- Styring av lys, lyd og prosjektorer gjøres i Hydrogenfabrikkens kunsthall ved hjelp av en Ipad.

 

Energi fra pottene

Ipaden har en applikasjon for sikker oppkopling via trådløst nettverk eller mobilt bredbånd.
Ipaden har en applikasjon for sikker oppkopling via trådløst nettverk eller mobilt bredbånd.
 

Det tøffeste er nettbrettstyring for supergunstig energi med spillvarme. Det årnær sæ i frekstad, spesielt på visse områder.

- Vi bruker restvarmen, blant annet fra kondenspotter, til oppvarming. For de kaldeste dagene kan vi skjøte på med en ekstra energikilde, forklarer Dehlin.

 

Han fisker fram Ipaden og viser oss temperaturen og hvilke energikilder som er i bruk for kunsthallen og Velferdsbygget. Utenfor er det litt over frysepunktet. Begge bygningene får energibehovet dekket av restvarmen fra dampnettet. Allikevel har Øra Industripark dratt energioptimaliseringen lenger.

- Vi har for eksempel CO2-følere som sørger for automatisk temperaturreduksjon når det ikke er noen i rommet. Det er selvsagt lysstyring og nattsenking av temperaturen, forklarer driftssjefen.

 

Webbasert løsning

Selv om Ipaden ikke er med, kan anlegget styres fra Iphone.
Selv om Ipaden ikke er med, kan anlegget styres fra Iphone.
 

Enova sponser energisatsningen med seks prosent. Industriparken ble anbefalt av energihjelperen å samle flere småprosjekter, noe de gjorde. Malthe Winje Automasjon står for installasjon av ventilasjon, varmedistribusjon og energistyring, og automatisering av systemene. Det er selvsagt ikke nødvendig å bruke Ipad for styringen. Datamaskiner og operatørpaneler gjør også jobben. Dehlin kaller spøkefullt Saia-applikasjonen det dyreste programmet i Itunes, men prisen på en knapp tusenlapp har neppe bidratt til budsjettoverskridelser.

 

Prosjektleder Erik Stousland hos Malthe Winje Automasjon forteller at selskapet har installert Saia PCD automatiseringsservere i byggene som er ferdig modernisert.

- Det er kommunikasjonslinker, Modbus og M-Bus, til målere for strøm, vann, damp, kjeler, varmeveksler og ventilasjonssystemet.

- Systemet er helintegrert, og kan blant annet styres fra webpaneler i bygningene og pc-er i administrasjonsbygget, og hos hjemmevakt, forklarer han.

 

Samler inn flere oppgaver

 

Driftssjef Dehlin er allikevel mest entusiastisk over brukervennligheten og mobiliteten som Ipaden gir. Han mener systemet effektiviserer driften samtidig som den gir bedre kontroll. Nok en pose- og sekkløsning altså. Dehlin ser for seg ekspansjon av systemet, ikke bare til flere nye bygninger etter hvert som moderniseringen skrider fram. Med rå resultater på energisiden, står HMS-oppgaver for tur.

- Vi arbeider med en støymåler mot nabolaget, slik at vi kan dokumentere lydnivået ved eventuelle klager, sier han.

- Sanntidsovervåking av nivåmålere på tankanlegget er på vei inn. Tankene fylles til alle døgnets tider, med både biler og båter. Med sanntidsovervåking blir sikkerheten bedre ved at både kunder og industriparkens mannskaper til enhver tid kan kontrollere statusen.

 

Hjelper krisehåndtering

Erik Stousland, prosjektleder for Malthe Winje Automasjon, trekker fram integrasjon av gammelt og nytt utstyr til et sømløst SD-anlegg (sentral driftskontroll).
Erik Stousland, prosjektleder for Malthe Winje Automasjon, trekker fram integrasjon av gammelt og nytt utstyr til et sømløst SD-anlegg (sentral driftskontroll).
 

Den driftige organisasjonen er i gang med flere automatiseringsprosjekter. Dehlin forteller at felles industrivern, med egen brannstasjon, blir utstyrt med Ipader. Ved en utrykning skal brannkorpset umiddelbart få tilgang til kart, byggtegninger og datablader med produktbeskrivelser. Han tenker seg også integrasjon mot vedlikeholdssystemet, Dash, slik at det blir tilgang på arbeidsordrer og entringstillatelser.

 

Portvakten har heller ikke sluppet unna kreativiteten som ny teknologi gir.

- Ipad brukes der for at folk kan skrive seg inn med elektronisk signatur, og for å kvittere for sikkerhetsklarering av mannskaper.

- Det er heller ikke utenkelig at nettbrettet blir benyttet for videoovervåking i industriparken, avslutter driftsjef Helge Dehlin, mens han igjen logger seg på padda for å sjekke rikets tilstand.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.