FORUM

IP-telefoni

Det er for så vidt en betimelig advarsel. Det er også all grunn til å være oppmerksom på forskjeller mellom IP-basert telefoni og tradisjonell telefoni (PSTN/ISDN), men slik dette presenteres, kan det gi et skjevt inntrykk av IP-telefoni generelt. Derfor en liten kommentar.

"IP-telefoni benytter internett til å formidle taletrafikk, uten bruk av tellerskritt." (Maseng/TU).

Det er lenge siden IP var synonymt med internett og IP-telefoni var synonymt med Internett-telefoni som man beskriver her. Dessverre ser vi ofte at man ikke greier få frem forskjellen, men det er altså slik at IP-teknologien i dag brukes mange andre steder enn i internett.

Det er svært viktig å skille mellom de ulike variantene av IP-telefoni;

· VoIP (Voice over IP):"En variant av IP-telefoni der overføringen hele veien skjer i private, kontrollerte, IP-baserte nett."

· Internett-telefoni: "Variant av IP-telefoni som helt eller delvis bruker det offentlige Internett til overføring."

Disse definisjonene er hentet fra ITU-T og lettere modifisert av undertegnede ut fra tanken om at ingen kjede er sterkere enn det svakeste ledd. Det er helt sikkert delte meninger om disse definisjonene og begrepene. Hovedsaken er imidlertid å skille mellom disse to variantene som er grunnleggende forskjellige, fordi også mulighetene for å ivareta kvalitet og sikkerhet er grunnleggende forskjellige.

Den første varianten er den vi nå ser brukt i stadig større grad i bedriftsinterne nett. Her er det store muligheter til å ivareta både kvaliteten og sikkerheten mot bl.a. avlytting for de som ønsker det. Det er ingen grunn til å blande internett inn i dette, med de begrensninger som dette altså gir.

Den andre varianten er mer eller mindre gratis telefoni, der altså det offentlige, åpne Internett helt eller delvis brukes som bærer av tjenesten. Her har man små eller ingen muligheter til å ivareta kvaliteten, og i det minste svært begrensede muligheter til å ivareta sikkerheten, og det er det svært viktig å være klar over.

Den siste tiden har vi også fått en ny variant av IP-telefoni, som er en slags mellomting mellom de to nevnt ovenfor. Dette er IP-basert telefoni til private, ofte kalt bredbåndstelefoni fordi man bruker eksisterende bredbåndsaksesser og ISP-enes IP-nett til overføringen. Her ligger det til rette for til en viss grad å ivareta både kvaliteten og sikkerheten hvis man ønsker det, men foreløpig ser det ikke ut til at det har høy prioritet - i alle fall er det ingen av operatørene som så vidt meg bekjent gir noen form for garantier i så måte. Kanskje blir det endringer her når de etablerte telefonioperatørene (Telenor o.a.) kommer på banen, men det gjenstår å se. Måten denne varianten produseres på har noen viktige svakheter som gjør at den foreløpig ikke kan betraktes som et fullverdig alternativ til tradisjonell telefoni (PSTN/ISDN). Stikkord her er oppetid, alarmoverføring, nødtelefoni, m.m.

Sverre K. Myren

Senior IKT-konsulent

Konrad Kommunikasjon

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.