PROSJEKTER

Investeringsbeslutningen om E16 Hønefoss/Ringeriksbanen tas ikke før om ett år, sier departementet

Regjeringen vil arbeide for å legge fram forslag til investeringsbeslutning for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss i forbindelse revidert nasjonalbudsjett 2021 i mai neste år.

Illustrasjon: Bane NOR
12. mai 2020 - 11:40

– I løpet av nærmeste framtid tar vi derfor sikte på at forberedelser til bompengevedtak og en ekstern kvalitetssikring av hele prosjektet kan begynne, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Regjeringen har overfor Statens vegvesen avklart rammene for finansieringen av veidelen av utbyggingen. Statens vegvesen vil da kunne videreføre prosessene med lokale bompengevedtak med kommunene Hole og Ringerike og Viken fylkeskommune, slik at de lokale bompengevedtakene for E16 Høgkastet-Hønefoss kan fattes så raskt som mulig.

Målet er at regjeringen skal legge fram forslag til bompengeproposisjon for Stortinget samtidig med at forslag til investeringsbeslutning legges fram neste vår.

For store utbyggingsprosjekter, slik som fellesprosjektet Ringeriksbanen E16 Høgkastet-Hønefoss, er det krav til ekstern kvalitetssikring (KS2) før investeringsbeslutning legges fram for Stortinget. Samferdselsdepartementet tar sikte på at dette arbeidet kan startes opp innen kort tid, slik at kvalitetssikringen kan ferdigstilles ved årsskiftet 2020/21.

Les også

Rasfaren over - E16 nord for Hønefoss legges tilbake i opprinnelig trasé

Sprekk for flere jernbaneprosjekter

Det er kostnadsøkningene på Follobanen og flere av intercity-utbyggingene som nå får konsekvenser for fellesprosjektet Ringeriksbanen E16 Høgkastet-Hønefoss.  

Derfor foreslår Regjeringen å redusere bevilgningen til planlegging av fellesprosjektet med 278 millioner kroner til 250 millioner kroner i 2020. Beløpet på 278 millioner kroner skulle i år hovedsakelig gå til grunnerverv, men også andre tiltak, blant annet arkeologiske utgravinger. 

– Det er en økonomisk krevende situasjon i jernbanesektoren, og den tar vi på alvor. Vi er dessverre er nødt til å redusere omfanget av planlegging av Ringeriksbanen og E16 i år. Den foreslåtte bevilgningen sammen med initiativet til nødvendige bompengevedtak og ekstern kvalitetssikring gjør det likevel mulig å få på plass en investeringsbeslutning i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2021, sier samferdselsministeren.

Les også

Inngår ekslusivt samarbeid om nødlys for veitunneler

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.