SAMFUNN

Investeringsavgift for fall

28. sep. 2000 - 06:52

Industrien står totalt for om lag 700 millioner av investeringsavgiften. I høst er det ventet at regjeringen vil foreslå en momsreform. Da vil de trolig vurdere om investeringsavgiften skal reduseres. I den anledning har Prosessindustriens Landsforening (PIL) laget en oversikt over hvordan investeringsavgiften i dag virker for ulike bransjer.

PIL vil fjerne mest mulig av investeringsavgiften av konkurransemessige hensyn, og har laget en prioriteringsliste for de områdene som bør fritas først. Driftsmidler til forskning og utvikling (FoU) står øverst på listen.

Uthulet

Investeringsavgiften ble innført i 1970 og er et særnorsk fenomen. Systemet har blitt endret og uthulet en rekke ganger. Den siste forandringen var et fritak for investeringer til vannkraftproduksjon fra annet halvår 2000.

Ifølge PIL betalte de største bransjene i prosessindustrien vel 310 millioner kroner i investeringsavgift i 1999. Generelt var investeringsnivået i industrien lavt i fjor. Treforedling og trevarer betalte mest, med173 millioner kroner. Deretter følger kjemisk med 122 millioner og metallurgisk industri med 32 millioner.

Forskning og logistikk

Næringslivet betalte om lag 100 millioner kroner i 1999 for avgift på driftsmidler til FoU. Prosessindustrien sto for en stor andel av dette. Et eksempel på hvordan staten skor seg på investeringer til forskning, var byggingen av Papirindustriens forskningsinstitutt (PFI) i Trondheim. Av totale kostnader til nybygget på 62,8 millioner kroner, var over ti prosent investeringsavgift og merverdiavgift til staten.

PIL vil også avvikle investeringsavgift på all energiproduksjon, for renserier og vaskerier. Videre peker PIL på at den samme avgiften på ferdigvarelager og logistikk i tilknytning til håndtering av ferdigvarer gir norske bedrifter høye logistikkostnader sammenlignet med andre europeiske land.

0,6 prosent

I gjennomsnitt betalte industrien 0,6 prosent av verdiskapingen i investeringsavgift i fjor. Selv om dette er mindre enn varehandel, hotell og restaurant, er det en kostnad som svir.

Ved søknaden om EU-medlemskap i 1994 foreslo Brundtland-regjeringen å avvikle investeringsavgiften fullstendig, men etter at folket sa nei, ble forslaget liggende i skuffen. Næringslovutvalget ønsket det samme i 1998, men verken Bondevik- eller Stoltenberg-regjeringen har fulgt opp dette. Nå mener PIL at investeringsavgiften må kuttes, dersom momsen utvides til også å gjelde tjenester.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.