Investeringer i kraftforsyning falt kraftig i fjor

Endelige tall for 2021 viser at samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning falt med 3,7 prosent fra året før.

Et kraftig fall i investeringer i kraftforsyning var med på å sørge for at samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning falt med 3,7 prosent i fjor. I 2022 ventes det en ytterligere nedgang.
Et kraftig fall i investeringer i kraftforsyning var med på å sørge for at samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning falt med 3,7 prosent i fjor. I 2022 ventes det en ytterligere nedgang. (Illustrasjonsfoto: Heiko Junge/NTB)

Endelige tall for 2021 viser at samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning falt med 3,7 prosent fra året før.

Tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at nedgangen først og fremst skyldes et kraftig fall i investeringer i kraftforsyning.

De endelige tallene viser at samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning beløp seg til 237,2 milliarder kroner i fjor.

Nedgangen på 3,7 prosent knyttes særlig til en kraftig nedgang i kraftforsyning. Utvinning og rørtransport hadde også en liten nedgang på 0,9 prosent, mens investeringer i industrien hadde en vekst på 4,1 prosent.

Anslagene fra virksomhetene i år tyder på en videre investeringsnedgang 4,5 prosent sammenlignet med 2021. Særlig innen olje- og gassvirksomhet og innen kraftforsyning ventes det nedgang, mens det innen industriinvesteringer forventes en kraftig oppgang på nesten 38 prosent, noe som er med på å bremse nedgangen.

Les også

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå