Investering under usikkerhet

Arbeidet har bestått i å utvikle nye metoder for å løse slike problemer, blant annet ved å finne nye måter for å beskrive den logiske strukturen. Med denne strukturen er det enkelt å finne konkrete løsninger til slike investeringsproblemer.

Avhandlingen omfatter også anvendelser av teorien til prising av avanserte finanskontrakter, og det gis en prisingsmetode for en del slike kontrakter. Arbeidet er utført ved Matematisk institutt på Universitetet i Oslo under veiledning av professor Tom Lindstrøm.

Les mer om: