NYHETER

Investerer tungt i gjenbruk av asfalt

Jarle Skoglund
13. feb. 2006 - 14:21

Produksjonen har gått meget bra etter at Feiring overtok produksjonsanlegget til Lørenskog Asfalt for snart tre år siden. Første året var produksjonen på 30 000 tonn, og i fjor havnet den på 71 000 tonn, godt foran det som var satt som mål. Ambisjonen er en ytterligere fordobling for 2006-sesongen, og med slike produksjonstall må det mer moderne og effektivt produksjonsutsyr til, slår Alfred Ollendorff fast.En miljøfabrikk

Derfor er grunnarbeidene i gang for det som skal bli en komplett modernisering av WIBAU-verket som har vært i produksjon på stedet siden 1974. Den nye oppbyggingen vil bestå av et Benninghoven blandeverk av typen Competence BAS 160 - 200 og et parallelltrommelverk av typen MGRA 100. Det eksisterende AMECO-filteret har god kapasitet og renseeffekt og vil beholdes. Med komplett innbygging av blandeverk og siloer vil dette bli en asfaltfabrikk der det er tatt maksimalt hensyn til demping av støv og støynivå.

- Men viktigste årsak til fornyelsen er at det gamle verket er lite energiøkonomisk. Det forbruker rett og slett for mye strøm og varme, og med ombyggingen vil dette bli mye bedre. Hensyn til miljøet både i forhold til utslipp og i forhold til gjenbruk blir bare mer og mer viktig for oss asfaltprodusenter, og derfor tar vi også steget ut og installerer en komplett ny produksjonslinje for gjenbruk, forteller Ollendorff.

Denne produksjonslinja innebærer at den knuste asfaltmassen føres opp i en høymontert tørketrommel som varmer den opp til 130 grader, før den føres inn som bitumenholdig tilslag i den ordinære mixeren. Feiring Asfalt har i sin kontrakt med Benninghoven fått garanti for at anlegget takler en gjenbruksandel på 40 prosent.Krevende kvalitetssikring

- Minst like viktig som det produksjonsmessige, blir det å ha kontroll på mottakssiden for gjenbruksasfalten. Vi utvider derfor vårt eget gjenbruksmottak, hvor håndtering, strukturering og strengere krav til sortering og renhet for massene blir skjerpet. Vi har vært bl.a i Danmark og sett på hva som gjøres der, og de har lykkes veldig godt med gjenbruk. Det er viktig å behandle denne ressursen på en måte som gir den ønskede miljømessige gevinst, samtidig som en får muligheten for noe rimeligere masser og for øvrig bevarer kvalitet og stabilitet i størst mulig utstrekning.

Fornyelsen av asfaltfabrikken som ligger et steinkast fra pukkverket som er bærebjelken i Feiring-konsernet, vil koste rundt 35 millioner kroner. Seks av disse utgjør produksjonslinja for gjenbruksasfalt. Dårlige priser og lønnsomhet hos asfaltaktørene i bransjen skremmer ikke brødrene Ollendorff fra en slik storinvestering.

- Hadde det ikke vært for at vi selv står for all tilslagsproduksjonen, hadde dette ikke vært aktuelt. Det er ingen lett-tjente penger i denne bransjen, men vi har langsiktighet i det vi gjør. Og nettopp i en slik situasjon med små marginer er det viktig å ha det mest moderne og effektive utstyret. Ingen ting er mer kostbart enn driftsproblemer eller stans.Bransjens Rimi

Feiring var første frittstående aktør ut her til lands som satset på industriell produksjon av asfaltmasser, hvor konseptet er basert på å selge fritt til alle og ikke ha noen egen entreprenørvirksomhet for utlegging av asfalten. I Rogaland er Velde Asfalt i ferd med å etablere seg med akkurat samme konsept.

- Vi ønsker å være en lavprisaktør på asfaltmarkedet, en slags Rimi eller Rema. Store kunder vil naturligvis ha en noe lavere pris enn de mindre, men vi vil ha mye mindre spennvidde mellom høyeste og laveste pris, enn hva som har vært praksis til nå og derigjennom gi den enkelte entreprenør forutsigbare priser. Vi skal også produsere hele året i gjennom og alle kan kjøpe hos oss.

Ollendorff er svært synlig fornøyd med at de har inngått en syvårsavtale med Skanska Asfalt, og produksjon av alt volumet de trenger på Østlandsområdet. Det innebærer at Skanska Asfalt trekker seg ut av Bærumsasfalt og at de flytter sin asfaltadministrasjon inn i Feirings lokaler på tomta i Lørenskog.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.