Investerer milliarder i Nord-Norge

Investerer milliarder i Nord-Norge
STORE INVESTERINGER: - Forsvarsbygg skal satse milliarder med hovedvekt på Nord-Norge de neste årene, sier prosjektdirektør Hårek Elvenes. Bilde: Truls Tunmo

Totalt skal Forsvarsbygg investere ca. to milliarder kroner per år i årene som kommer, omkring halvparten i Nord-Norge de neste tre, fire årene.Komplekse prosjekter

– Forsvaret er først og fremst tyngst til stede i Nord-Norge, og spesielt i Bardufoss. Her skal vi bygge en komplett leir med blant annet helikopterskvadroner som krever store investeringer. Det blir komplekse prosjekter som skal tilpasses en avansert helikoptervirksomhet, sier Hårek Elvenes, prosjektdirektør i Forsvarsbygg til Teknisk Ukeblad.Russergrensen

Den nærmest forestående investeringen blir imidlertid lenger nord. Langs grensen mot Russland i Finnmark skal de seks nåværende grensestasjonene erstattes med to identiske stasjoner.

– Det blir nye moderne bygg; en stasjon i Svanvik sør i Finnmark, og en stasjon i Storskog i nord. De to stasjonene vil bli et mer effektivt konsept enn dagens seks stasjoner. Vi samler en knapp og kritisk kompetanse på færre steder, sier Elvenes.Nye krav

På Setermoen, Skjold og Bardufoss i Troms skal Forsvarsbygg i gang med nye boligprosjekter.

– Boligene er tenkt å bli fremtidige befalsboliger. Dette blir boliger som tilfredsstiller dagens krav, sier Elvenes.22/7

Foreløpig har Forsvarsbygg ingen tiltak av byggeteknisk karakter for å beskytte landet mot terrorangrep.

– Lenge før den 22/7 har vi gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser. Et tenkt tilfelle vil være det tragiske som utspant seg den 22. juli. Men vi har ikke gjort andre beskyttelsestiltak enn de som allerede ligger der i dag, bekrefter Elvenes.Nye analyser

Han utelukker imidlertid ikke at nye tiltak blir iverksatt.

– Det er ikke utenkelig at vi må gjennomføre nye risiko- og sårbarhetsanalyser på bakgrunn av det som skjedde den 22/7, sier Elvenes.

Les mer om: