ENERGI

Investerer i gassinnovasjon

Anders J. Steensen
10. aug. 2004 - 09:28

Porsgrunn: Opprettelsen av Innovasjonsselskap for naturgass i Grenland ble presentert i gassmeldingen i forrige uke som ett av de viktisgste tiltakene regjeringen kan bidra med for gassutnyttelse i Norge.

Målet for selskapet er å opprette et nasjonalt gassteknologiprogram og bidra til å finansiere forsknings og utviklingsprosjekter for ny gassteknologi. Selskapet er fondsfinansiert.

I revidert nasjonalbudsjett ble det satt av to milliarder kroner til fond for å sikre denne betydelige satsingen.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
GK
Ambisiøs renovering midt i Trondheim

- Fondsfinansieringen sikrer stabile rammer for FoU-virksomheten innen gass. Det gir mulighetene for en langsiktig satsing for å utvikle ny norsk gassindustri, sier forskningssjef Frank Torbjørn Ellingsen i Hydro.

Ellingsen har vært sentral i arbeidet med å få samordnet og etablert et felles gassmiljø i Grenlands-regionen. - Men jeg vil presisere at innovasjonsselskapet skal virke over hele landet, og i temaområdene kraft med CO 2 håndtering, hydrogen og gassbasert verdiskaping. Ved siden av Grenland har vi flere sterke miljøer både på Vestlandet, særlig i Stavanger-regionen, og i Trondheims-regionen som må videreutvikles

Industrielle problemstillinger

Det var generaldirektør i Hydro, Eivind Reiten, som først lanserte ideen om et Innovasjonsselskap for gassteknologi lagt til Grenland. Han gjorde det under Hydros årlige energikonferanse i Bergen i 2001.

Begrunnelsen hans var at denne regionen sitter på den største industrielle kompetansen i videreforedling av gass i Norge. Samt at regionen også har betydelige forskningsressurser knyttet til gass. Dette ble senere behandlet av Gassteknologiutvalget under ledelse av IFE-sjef Kjell Bendiksen som brakte ideen videre til Stortingsmelding 9 (2002 -2003) Om innenlands bruk av naturgass.

Innovasjonsselskapet skal ikke drive med egen forskning. - Utgangspunktet må være reelle problemstillinger med teknologiske løsninger. Konkrete behov som søker konkrete svar. Og primært bør problemstillingen være knyttet til en industriell eier, mener Ellingsen.

Målrettet

Et viktig mål med innovasjonsselskapet er å legge til rette for og utvikle næringsvirksomhet knyttet til bruk av naturgassen. Det gjøres ved å finansiere pilot- og demonstrasjonanlegg.

Stortinget og regjeringens mål er en ny industri som kan utnytte de enorme naturressursene som gassen utgjør på norsk sokkel. Teknologiutviklingen må derfor være næringsrettet og ende i et kommersielt løp.

- Innovasjonsselskapet skal være et verktøy for å få dette til. Selskapet skal være et verktøy for å skape et kontinuerlig innovasjonstrykk slik at det blir resultater, understreker forskningssjefen.

Sentralt i dette er næringsnettverkene i de forskjellige regionene. Men prosjektmidlene fra Innovasjonsselskapet er ikke nok når prosjekter skal finansieres. Det er også behov for direkte støtte gjennom prosjektmidler fra regjeringen og fra industrien selv.

- Vi må se på modeller som Demo 2000, hvor hver krone bevilget av statlige midler, gav tre fra industrien. Slik er rundt 300 millioner statlige kroner blitt til mer en en milliard kroner i teknologiutvikling. Samme multiplikasjonsfaktor er ikke realistisk innen dette området hvor vi langt fra har samme modenhet innen den norske leverandørindustrien som tilfellet er oppstrøms.

Streng prioritering

En av Innovasjonsselskapets viktigste oppgaver er å finne frem til de riktige prosjektene.

- Det er like viktig å si nei som å si ja. Det må investeres i de prosjektene som har høyest sannsynlighet for å lykkes og for å skape kommersiell virksomhet. Derfor må de være nært knyttet til industrialisering og kommersialisering.

Mange av prosjektene vil bidra til teknologiløft. Et viktig bidrag blir å investere i pilot- og demoanlegg for å vinne erfaringer og videreutvikle teknologiene. Samtidig vil vi gjennom dette arbeidet avdekke nye og ukjente problemstillinger som vil danne grunnlag for målrettet FoU gjennom NFR ved våre høyskoler og universiteter.

- Men vi må være kritiske og selektive i utvalget av prosjekter. Ikke satse for bredt. Jeg har ingen tro på at vi skal satse stort innen produksjon av masseproduserte enheter, eller utvikling av storskala gassturbinteknologi for den slags skyld. Vi bør styrke oss innen de felt hvor vi allerede er sterke i Norge, understreker Ellingsen.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.