SAMFERDSEL

Internettregistrering av biler

Fra årsskiftet 2001/02 skal ordningen gjelde alle bilforhandlere i Norge. I løpet av neste år skal også alle omregistreringer kunne gjøres elektronisk.

Vegvesenet har også planer om flere tjenester på internett. Både bestilling av kjøretøykontroll, søknad om førerkort og bestilling av time for førerprøve.

Samferdselsminister Terje Moe Gustavsen håper elektronisk kommunikasjon og saksbehandling vil bidra til å effektivisere Vegvesenet. (vn)

Les mer om: