NYHETER_BYGG

Internasjonalt tresenter

Etableringen blir en videreføring av et nasjonalt prosjekt for økt verdiskaping i trebransjen som har vært drevet siden 1998. Under messen Bygg 2000, som arrangeres 7.-10. september, blir tresentret opprettet som stiftelse.

17 institusjoner og organisasjoner står bak etableringen, blant dem Landbruksdepartementet, Trondheim kommune, Det norske Skogselskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Sintef, Moelven Treindustri AS og flere andre bedrifter.

Forskere i trondheimsmiljøet har høy kompetanse på treteknologi, og gjennom Tresentret skal de knytte kontakter med tilsvarende forskning innen- og utenlands. Tresentret skal også styrke forbindelsen mellom kunnskapsmiljøene og treindustrien, forvaltningen og brukermiljøene. Deltakerne i prosjektet har utarbeidet et femårig program med en økonomisk ramme på 75 millioner kroner for økt bruk av tre som et bærekraftig materiale.

Under Bygg 2000 arrangeres konferansen Tid for tre, der mulighetene for fremtidig bruk av tre som materiale blir fokusert. Økt bevissthet om behovet for bærekraftige løsninger i fremtidige bygg er en av grunnene til at temaet tas opp.

Bygg 2000 handler imidlertid om mer enn tre. Over 200 utstillere har meldt sin ankomst. IT for byggebransjen, sykehusprosjektet RIT 2000 og energifleksibilitet, enøk, inneklima og miljø er hovedtemaene ved siden av tresentret. Messearrangør Arne Andreas Hellen sier at årets utstilling blir den største siden 80-tallet. Han venter over 20.000 besøkende til det 4500 kvadratmeter store utstillingsområdet på Nidarø. Erfaringsmessig har en tredjedel av de besøkende tilknytning til byggebransjen.

Les mer om: