KOMMENTARER

Internasjonal ripe i miljølakken

Jannicke Nilsen
2. okt. 2007 - 12:09

NHO og Miljøverndepartementet forhandler i disse dager om en miljøavtale som kan frita bedrifter for NOx-avgift, og i stedet forplikte dem til å spytte penger inn i et NOx-fond. Fondet skal sørge for at ny renseteknologi, særlig innen skipsfart, utvikles og at ikke godt nok utprøvd teknologi, testes ut.

Da Miljøverndepartementet i fjor innførte 15 kroner i avgift på hvert tonn utslipp av NOx, antok de at avgiftsnivået ville gi en utslippsreduksjon på 25 000 tonn NOx. Men avgiften har hittil ikke ført til annet enn marginale utslippsreduksjoner og trekvart milliard i finansminister Halvorsens lommebok.

Regjeringens regnestykke forutsetter nemlig at halvparten av norske skip kan benytte renseløsninger som reduserer utslippet med 90 prosent. Realiteten er at de fleste norske skip har løsninger som redusere NOx-utslippet med bare 30-40 prosent.

Her trengs ny teknologi - og forståelse fra regjeringen for at en miljøavtale med næringene vil bringe Norge raskere i mål. Alternativet, å skru opp NOx-avgiften, vil gi statskassen mange ekstra milliarder, men om det vil bringe Norge i havn med sine internasjonale forpliktelser om reduserte utslipp er et høyst usikkert prosjekt.

I 2010 skal Göteborgprotokollen trolig fornyes. Om Norge stiller til miljøforhandlinger med for høye NOx-utslipp, er det vanskelig å kreve at andre land skal levere.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.