BYGG

Intern maktkamp i BNL

MOTSTAND: Ketil Lyng møter motstand i egen organisasjon.
MOTSTAND: Ketil Lyng møter motstand i egen organisasjon. Bilde: Joachim Seehusen

Det kan se ut som om Byggenæringens Landsforening er i dårlig form for tiden.

Byggenæringen i Norge er fragmentert. Den består av bedrifter som varierer så mye, både med hensyn til fag, interesser og ikke minst størrelse at det er krevende å holde den samlet.

Nå er BNL inne i en periode der interessemotsetningene blomstrer. Norsk Eiendom har gått ut, det samme har KIS, Korrosjons-, Isolerings- og Stilasentreprenørenes Forening. Byggmesterforbundet har varslet at det vurderer sitt forhold til BNL.

Etter hva Teknisk Ukeblad erfarer, er det krefter som ikke er fornøyd med ledelsen til administrerende direktør Ketil Lyng. Styreleder Jan Halstensen har overfor Teknisk Ukeblad slått fast at Lyng har styrets fulle tillit. Det samme har Peter Gjørup, styreleder i EBA som er den største bransjeforeningen.

Så kommer en pressemelding om at Lyng er sykmeldt. Det er noe uvanlig at man velger å markedsføre en sykmelding overfor pressen. Men igjen bedyrer Halstensen at Lyng har tillit, og at det er en “vanlig” sykmelding.

Men BNL er organisert på en måte som gjør det vanskelig å holde styr på organisasjonen. Det kom tydelig til syne da rapporten “Tilpasning til eit klima i endring”, NOU 2010–10 ble lagt frem i november i fjor.

BNLs tidligere direktør Sverre Larssen var representert i det utvalget som sto bak NOU’en. I mars i år kom fire av bransjeorganisasjonene i BNL med et sterkt kritisk høringsbrev.

Der skriver Per Jæger i Boligprodusentenes Forening, Arne Skjelle fra Byggevareindustriens Forening, Frank Ivar Andresen fra Norges Byggmesterforbund og Rolf Tollefsen fra Norske Muremestres Landsforening at “flere av anbefalingene “bommer” på byggenæringens utfordringer på klimatilpasningsområdet.“

Det formelig hagler med kritikk i høringsbrevet, og de fire klager også over at det er foreslått strengere krav til en mer robust byggeskikk.

Det var illojalt overfor egen organisasjon og det vitner om manglende respekt. Slikt bidrar også til splittelse, og det er ikke uten grunn at Petter Eiken og Skanska nå ønsker en diskusjon om en ny og ambisiøs organisasjon i næringen. En organisasjon som tar miljø- og klimautfordringene alvorlig.

Teknisk Ukeblad erfarer at sterke krefter i organisasjonene bruker mye energi på å motarbeide både BNL som paraplyorganisasjon og Ketil Lyng som administrerende direktør.

Det er ytterst ufint å behandle folk på denne måten. De som er misfornøyde burde komme på banen og fremme kritikken i egnete fora. Åpent.

ØNSKER Å STYRKE: Styreleder Jan Halstensen ønsker å styrke BNL. Da bør han se på organiseringen. Maxit
Halstensen ønsker et sterkere BNL og han vil blant annet bruke prosjekter i større grad for å oppnå dette og han ønsker også å få de utmeldte inn i folden igjen.

Før han starter det prosjektet bør han se på organiseringen. I dag rapporterer de ansatte lederne i bransjeforeningene til egne styrer.

Halstensen bør vurdere om det er hensiktsmessig for å oppnå et samlet BNL som taler med en tunge utad. Kanskje blir det et langt sterkere BNL om bransjelederne er ansatt av BNLs administrerende direktør, og rapporterer til denne. Så kan styrene i de mange organisasjonene diskutere med styret i BNL og administrerende direktør for å bli enige om hvilken linje organisasjonen skal følge.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.