ENERGI

Interesse for fornybare energikilder

NVE skriver i en pressemelding at de har behandlet 174 søknader om støtte til varmeanlegg. Det samlede beløpet det ble søkt om var 546 millioner kroner, mens det tilgjengelige beløpet i tilskuddsordningen var på 85 millioner kroner. Vel 32 millioner kroner er hittil fordelt. 53 millioner kroner holdes av til ti fjernvarmeprosjekter som venter på konsesjon fra NVE. Prosjektene som er gitt tilsagn er spredt over hele landet.

Søknadene er vurdert etter kriterier og prioriteringer som ble gjort kjent da tilskuddsordningen ble utlyst. Det ble lagt vekt på å få et høyt energiutbytte per støttekrone, samt å støtte de prosjektene som er nærmest en faktisk realisering og som representerer en sikker leveranse og produksjon av energi. Det har også vært viktig for NVE å støtte prosjekter som kan utvikle bedre fungerende markeder for fornybar energi og prosjekter som bidrar til å bygge ut infrastruktur for vannbåren varmedistribusjon.

Dersom de 35 prosjektene som er gitt tilsagn gjennomføres som planlagt, vil dette føre til bruk av fornybare energikilder på rundt 97 GWh årlig. Av dette vil bioenergi utgjøre 79 GWh og utnyttelse av spillvarme vil gi 2 GWh årlig. Ved bruk av varmepumper vil en få en netto energibesparelse på 16 GWh og 28 GWh fjernvarme årlig.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.