Interaktiv utdanning i lyskultur

Lyskultur har fått et tilskudd fra Kompetanseutviklingsprogrammet (KUP) og voksenopplæringsinstituttet (VOX) til å gjennomføre prosjektet "På veg mot interaktiv etterutdanning - Utdanning av godkjente belysningsplanleggere - Videreutvikling av tilbudet".

Lyskultur ønsker å heve den generelle kompetansen for planleggere av belysningsanlegg, og utdanningen av godkjente belysningsplanleggere er en viktig del av dette. Etterutdanningstilbudet videreutvikles i samarbeid med flere bransjeorganisasjoner og bedrifter, spesielt Norges Elentreprenør Forbund (Nelfo) og Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). Målgruppe for kursene er ingeniører, elentreprenører, alle grupper arkitekter, planleggere, optikere, verne- og helsepersonell og personer fra bransjen for øvrig.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.