PRODUKTNYHETER

Intelligent trykksensor

De mange mulighetene i den nye generasjonen er forsterket ved integreringen av en programmerbar on/off-regulator og kraftig kommunikasjon. Dette gjør det mulig å bygge opp on/off-reguleringssystem med eksterne settpunkter, f.eks. ved at punktene kontrolleres automatisk over en 4…20 mA sløyfe, eller ved å koble utstyret direkte til en ASI-feltbuss.

Sensoren viser faktiske prosessverdier med store, tydelige tall på et digitalt display , en bargraf viser analogt prosessens gang. Dette er ideelt der det er behov for visuell indikering. Det er også enkelt å forandre og regulere parametrene uten å avbryte prosessen. Andre standardfunksjoner er den arbeidsbesparende teach-in-funksjonen og muligheten til å simulere prosessverdier uten at prosessen kjøres. (hr)

Les mer om: