Integrert maskinsyn

Tordivel AS lanserer et nytt produkt for å støtte alle smartkamera fra Sony, Scorpion 3D SmartCam. Dette er en integrert og kompakt løsning, særlig egnet for maskinbyggere og OEM. Den fullt integrerte maskinsynsløsningen består av et Smartkamera fra Sony og Scorpion Vision Software med de nyeste 3D-visionalgoritmer fra Tordivel AS. Et valgfritt GigE kamera fra Sony kan legges til for å implementere fullt stereosyn eller flerkameraløsninger med SmartCam. Et system med 3D SmartCam er en naturlig løsning når 2D-metoder er utilstrekkelige for å løse maskinsynsutfordringen, blir det opplyst.

Fordeler med 3D maskinsyn er at en bruker fysiske koordinater som er lett å verifisere - kan kontrollere mot CAD-tegninger, lokaliseringen av objektet er like god selv om objektets posisjon endres og feil ved målingen oppdages (i 2D-maskinsyn er det normalt ingen kvalitetssjekk av målingen). Dessuten er systemet mer nøyaktig enn 2D-systemer og systemet feiler ikke. Scorpion Vision Software er et kraftig rammeverk der brukeren kan prosessere 2D og 3D bilder fra kameraene uten programmering. Brukeren kan velge å gjøre MonoPose3D eller standard stereosyn. Med Scorpions 3D referansesystemer er det lett å jobbe i 3D med 2D bildeprosesseringsalgoritmer. Objektet lokaliseres i rommet og 3D referansen overføres til 2D verktøyene som utfører sub-pixel-målinger i rommet. 3D punktene og egenskapene kan konverteres til 3D punktskyer eller 3D bilder som prosesseres og presenteres, noe som er unikt innen 3D maskinsyn

Les mer om: