NYHETER_BYGG

Installerer ny kraftduk

Installasjonen til rundt 5,5 millioner kroner er et ledd i utviklingen av den lovende teknologien, som kan gi norske energiverk flere terawattimer ekstra kraft i reduserte friksjonstap.

– I Håen kraftverk ligger forholdene spesialt godt til rette for en fullskala prøveinstallasjon, sier daglig leder Tom Jacobsen i G-Flow AS, som har patentet på teknologien. Jacobsen er en av to oppfinnere av kraftduken, som hadde sitt utspring i entreprenørselskapet Statkraft Grøner.

Prinsippet for kraftduken er like enkelt som det er genialt: Ved å spenne en duk rundt veggene i råsprengte kraftverkstunneler, kan friksjonstapene reduseres med opptil 80 prosent. I Håen krtaftverk skal duken installeres i 400 meter av en fire kilometer lang og 12 kvadratmeter vid avløpstunnel. Duken leveres av Protan AS. Nederst på siden finner du linker til mer artikkelstoff og fakta om prosjektet og selve kraftduken.

Les mer om: