Innpass i Frankrike

Frankrike er i ferd med å utstyre hele motorveinettet med utstyr for elektronisk innkreving av bompenger. Q-Free har nå klart å få innpass på det franske markedet med en kontrakt som i første omgang omfatter utvikling og leveranse av 200.000 brikker. Dette betyr en inntekt på 30-40 millioner kroner med levering hovedsakelig i 2003.

- Det franske markedet har til nå vært forbeholdt franske aktører. At de nå har valgt en norsk leverandør, viser noe av den konkurransekraft som Q-Free teknologien har i det internasjonale markedet, sier administrerende direktør i Q-Free Tolling AS, Arve Øyan.

Frankrike har hatt manuelle betalingssystemer på motorveienettet i mange år. Det er totalt ni konsesjonærer som bygger ut og driver motorveinettet. Avtalen med Q-Free omfatter i første omgang tre av disse.

Selv om teknologien er lik den som benyttes på AutoPass-systemet i Norge, har Frankrike noen andre krav med hensyn på funksjonalitet. Det betyr at Q-Free skal tilpasse en brikke for det franske markedet. Denne tilpasningen, samt tester og typegodkjenning i Frankrike, vil vare i overkant av ett år. Deretter vil selve leveransen av de bestilte brikkene starte.

Q-Free har en markedsandel på ca. 55 prosent, målt i antall solgte brikker i Europa og har levert landsdekkende systemer til Portugal, Sveits, Østerrike og Norge. Andre større leveranser er gjort til Kina, Malaysia, Australia og Brasil.

(fh)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå