ARKIVNYHETER

Innovasjon Norge og Siva til Stortinget

VIL VISE HANDLING: Trond Giske ønker å vise at han gjør neoe med de evalueringsrapportene han har fått for Innovasjon Norge og Siva. Det skal han gjøre gjennom en stortingsmelding til neste år.
VIL VISE HANDLING: Trond Giske ønker å vise at han gjør neoe med de evalueringsrapportene han har fått for Innovasjon Norge og Siva. Det skal han gjøre gjennom en stortingsmelding til neste år. Bilde: Øyvind Lie
Anders J. Steensen
29. juni 2011 - 12:39

Innovasjon Norge og SiIva

¿ Innovasjon Norge ble etablert 1. januar 2004 ved en sammenslåing av Statens nærings- og distriktsutviklingsfond(SND), Norges Eksportråd, Norges turistråd og Statens veilederkontor for oppfinnere.

¿ Formålet til Innovasjon Norge er å fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet og utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering.

¿ Innovasjon Norge er organisert som et særlovsselskap som eies av staten og fylkeskommunene i fellesskap med 51 pst eierandel for staten ved Nærings- og handelsdepartementet og 49 pst eierandel for fylkeskommunene samlet.

¿ Selskapet forvalter en stor virkemiddelportefølje og forvalter oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og Kystdepartementet, Utenriksdepartementet og fylkeskommunene.¿ Siva, Selskapet for industrivekst SF er et statlig foretak og en del av det næringsrettede virkemiddelapparatet.

¿ SIVA skal bidra til innovasjon og næringsutvikling gjennom eiendoms-virksomhet og utvikling av sterke regionale innovasjons- og verdiskapingsmiljøer i alle deler av landet. SIVA har et særlig ansvar for å bidra til å fremme vekstkraften i distriktene.

¿ SIVA får statlige bevilgninger både fra Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet.

¿ SIVA står for oppføring og utleie av næringsbygg og annen fysisk infrastruktur, og er engasjert i kunnskaps- og forskningsparker, næringshager og inkubatorvirksomhet over hele landet.

Innovasjon Norge og Siva er sentrale verktøy i myndighetenes arbeid med å styrke innovasjon og verdiskaping i norsk næringsliv. I 2009 og 2010 evaluerte Nærings- og handelsdepartementet Innovasjon Norge og Selskap for Industrivekst (Siva).

Begge evalueringene ble sendt på brede, åpne høringsrunder og Nærings- og handelsdepartementet har mottatt et stort antall høringsinnspill. I tillegg har departementet satt ut enkelte tilleggsevalueringer, blant annet av Innovasjon Norges internasjonale virksomhet samt en gjennomgang av den økonomiske bærekraften til innovasjonsselskaper tilknyttet SIVAs nettverk. Begge disse ble anbefalt gjennomført.- Evalueringene og de mottatte høringsinnspillene har bidratt med viktig kunnskap til den videre utviklingen av Innovasjon Norge og Siva. Departementet vil utarbeide en stortingsmelding der vi beskriver den fremtidige organiseringen og virksomheten til Innovasjon Norge og SIVA, sier nærings- og handelsminister Trond Giske i en pressemelding.

Målet for meldingen som er plalagt framlagt i 2012, er å legge til rette for et offentlig virkemiddelapparat som er tilpasset næringslivets behov i årene som kommer.

SIVA

¿ Selskapet for industrivekst SF (SIVA) er et statlig foretak og en del av det næringsrettede virkemiddelapparatet.

¿ SIVA skal bidra til innovasjon og næringsutvikling gjennom eiendoms-virksomhet og utvikling av sterke regionale innovasjons- og verdiskapingsmiljøer i alle deler av landet. SIVA har et særlig ansvar for å bidra til å fremme vekstkraften i distriktene.

¿ SIVA får statlige bevilgninger både fra Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet.

¿ SIVA står for oppføring og utleie av næringsbygg og annen fysisk infrastruktur, og er engasjert i kunnskaps- og forskningsparker, næringshager og inkubatorvirksomhet over hele landet.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.