SAMFUNN

Innovasjon i skuddet

Claude Olsen
3. apr. 2003 - 08:08

Norske bedrifter skal fra neste år bare ha én dør å gå inn for å få støtte til innovasjon og internasjonalisering, dersom Stortinget gir sin tilslutning.

Regjeringen foreslår at Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND), Norges Eksportråd og Statens veiledningskontor for oppfinnere (SVO) slås sammen i en ny enhet, foreløpig uten navn. Enheten skal etableres som et særlovsselskap.

Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen vil bruke statens penger på gründere, småbedrifter og internasjonalisering. Med samme budsjettrammer som i dag betyr det langt mindre til tradisjonell næringsvirksomhet, noe han annonserte i TU nr. 33/02. Men det stopper ikke med de tre institusjonene.

- Vi legger felles mål som skal gjelde for alle de underliggende etatene, sier han. I stortingsproposisjonen om virkemidler for et innovativt og nyskapende næringsliv er 19 institusjoner og virkemidler listet opp. Flere av disse vil bli innlemmet etter hvert.

Masse å snakke om

Administrerende direktør Arild Blixrud i Eksportrådet sier han er fornøyd med forslaget.

- Det er veldig bra at regjeringen retter sitt nye fokus mot innovasjonsarbeidet. Den tar et krafttak for hva slags næringsliv vi skal ha fremover. Det er også positivt med den klare linken mellom innovasjon og internasjonalisering, sier han. Han legger likevel ikke skjul på at " masse ting er uklare og vi har masse å snakke om" frem til den nye organisasjonen er på plass 1. januar 2004. Hvem som da blir sittende i sjefsstolen, vil ikke Gabrielsen si noe om før Stortinget har vedtatt omorganiseringen.

Eksportrådet har millioninntekter på salg av konsulenttjenester. Disse aktivitetene kuttes kraftig i den nye enheten. Regjeringen vil overlate slike tjenester til private aktører.

Norsk romsenter

Gabrielsen vil ta sterkere styring over Norsk romsenter. Som siste punkt i en lang rekke omlegginger av virkemiddelapparatet vil regjeringen omdanne romsenteret fra en stiftelse til et forvaltningsorgan underlagt Nærings- og handelsdepartementet. Bakgrunnen er at Romsenteret hovedsakelig driver forvaltningspreget virksomhet og at staten finansierer virksomheten tilnærmet full ut.

Statssekretær Helle Hammer sier at dette ikke innebærer noen endring i arbeidsvilkårene for adm. direktør Rolf Skår i Romsenteret.

- Hovedgrunnen til endringene en påpekning fra Riksrevisjonen, sier hun.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.