SAMFUNN

Innkjøpsgrensene flyttes

Dette kommer fram i en ny rapport. Asplan Viak har evaluert regelverket for offentlige anskaffelser.

Selskapet foreslår i sin rapport at moderniseringsminister Morten Meyer forenkler regelverket og hever terskelverdiene for når offentlige anskaffelser skal ut på anbud i EØS-området.

Det offentlige Norge kjøper inn varer og tjenester for rundt 200 milliarder kroner hvert år. Selv om mange milliarder brukes til import, går en stor del av beløpet til norske leveranser både av varer og tjenester. Vareinnkjøpene går i hovedsak gjennom norske leverandørbedrifter og det aller meste av tjenestene kjøpes fra innenlandske bedrifter, selv om mange bedrifter har internasjonale eiere.

Innkjøpene fra stat og kommuner er underlagt strenge regler og tilpasset regelverket i EØS-området. Allikevel skiller Norge seg ut fra EU-reglene på et viktig punkt: Vi har svært mye lavere grenser for når et anbud skal sendes ut på anbud i hele EØS-området.

Mens de norske reglene sier at alle anskaffelser over 200 000 kroner skal ut på anbud i EØS-området, er grensene i EU-landene 1,15 millioner kroner for statlige og 1,8 millioner kroner for kommunale innkjøp og hele 38,55 millioner kroner for bygg og anlegg.

De svært lave norske terskelverdiene har vært praktisert i fire år. Nå skal regelverket revideres og Asplan Viak foreslår en heving fra dagens nivå, men forslaget vil allikevel ligge langt under EUs egne terskelverdier.

- Det er ikke nødvendigvis proteksjonisme som ligger bak de vesentlig høyere terskelverdiene i EU-landene, eller norsk iver etter å være mer åpne enn EU som ligger bak de lave norske verdiene, sier Helge Dønnum i Asplan Analyse. Han har vært prosjektleder for rapporten, som er utarbeidet i samarbeid med Handeøshøyskolen BI, Frisch-senteret ved Universitetet i Oslo og advokatfirmaet Wikborg og Rein.

Høyere grenser

Prosjektgruppen foreslår nå at grensene for når offentlige anskaffelser skal ut på anbud i EØS-området heves til 500 000.

- Grunnen til at vi ikke anbefaler å bruke de samme høye beløpene som gjelder i EU, er at et lavere beløp gjør at konkurransen virker bedre ved lave terskelverdier og bedriftene skjerper seg mer. Det er en fordel både for det offentlige som kunde og bedriftene som tilbyr, sier konsernsjef i Asplan Viak, Per Arild Garnåsjordet, som har vært med i prosjektgruppen. De lave terskelverdiene bidrar til unødig mye transaksjonskostnader både for innkjøperen og for alle tilbyderne. Nye beløpsgrenser er et kompromiss mellom ønsket om størst mulig konkurranse og behovet for lave transaksjonskostnader.

Garnåsjordet peker på at de lave norske terskelverdiene ikke har ført til at bedrifter i EU-land har erobret store markedsandeler i Norge. Leveransene til det offentlige Norge kommer stort sett fra norske selskaper. Utenlandske bedrifter er ikke interessert i småkontrakter. I den grad de får offentlige leveranser, skjer det oftest via norske datterselskaper.

- Lave terskelverdier gjør at vi sikrer markedsadgang for flere bedrifter samtidig som de bidrar til transparente avtaler, sier Dønnum. - Vi har snakket med svært mange aktører på begge sider av bordet og beløpet 500 000 er resultatet av ønskene fra begge parter.

Alle anbud over terskelverdien legges ut på Internett. Det bidrar til økt konkurranse og åpenhet.

Enklere regler

Asplan Analyse foreslår også en sterk forenkling av dagens regelverk for offentlige innkjøp. I dag følges stort sett EUs regelverk, men her kan begge parter oppnå mye ved å forenkle regelverket for beløpene mellom de lave norske terskelverdiene og EUs høye.

- En slik forenkling vil gjøre det mindre arbeidskrevende å levere anbud og bidra til å senke transaksjonskostnadene. Et annet forenklende forslag er å åpne for henvisning til elektroniske dokumenter i stedet for å levere all dokumentasjonen på papir.

- Det skaper bare utgifter og ekstra arbeid å kopiere alt hver gang når de fleste dokumentene allikevel ligger i Brønnøysund og kan hentes elektronisk herfra.

EUs terskelverdi for direkte anskaffelser

Nasjonal terskelverdi

Foreslått terskelverdi

Statlige anskaffelser

1,15 mill kr

200.000 kr

500.000 kr

Kommunale anskaffelser

1,8 mill kr

200.000 kr

500.000 kr

Anskaffelser Bygg og anlegg

38,55 mill kr

200.000 kr

500.000 kr

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.