MENINGER

Innfører vi klasseskiller igjen?

STORTINGET SKAL DENNE våren behandle Ryssedalutvalgets innstilling - en viktig sak for alle som er opptatt av vilkårene for høyere utdanning her til lands. Utvalget har sett på flere forhold rundt vårt utdanningssystem. Ett punkt som har vekket sterkt engasjement, er flertallets forslag om at det kanskje bør åpnes for studieavgifter for studier som ikke fullfinansieres av staten.

Spørsmålet er viktig Norges mange framtidige studenter, siden utfallet kan innebære studieavgifter i tillegg til allerede kostnadskrevende studier. Men spørsmålet har også prinsipiell viktighet i et land hvor lik rett til utdanning i årevis har vært en av grunnpilarene i et samfunnssystem som har vært basert på likhet og utjamning. Utgangspunktet har vært at alle offentlige studier skal være tilgjengelig for alle, uansett økonomisk ståsted.

Tendenser i Europa for øvrig har lenge vært urovekkende. I Storbritannia har parlamentet vedtatt å tredoble studieavgiftene, og en engelsk student vil i 2006 bli nødt til å betale opptil 35 000 kroner for å gå på et offentlig universitet. Samtidig har Europas utdanningsministre i flere år arbeidet for å samordne utdanningssystemene. Målet er å få en større andel av ungdomskullene til å ta høyere utdanning.

Prisverdige mål i seg selv, og noe vi er hjertens enige i. Det er bare et stort men; dette vil bety økte offentlige utgifter, som i neste omgang vil legitimere innføringen av studieavgifter. Den argumentasjonsrekken er brukt i flere land allerede. Vi skjønner godt at norske studentorganisasjoner roper varsko, og frykter for at rammevilkårene for framtidige norske studenter vil endre seg dramatisk.

Ikke minst for tekniske høgskoler og naturvitenskapelige universitet, kan en innføring av studieavgift få ekstra uheldige utslag. Dette er forholdsmessig kostnadskrevende skoler i form av utstyr og lokaler. Hva det vil bety for fremtidens studenter er lett å tenke seg. Ett utfall kan bli at skoler med teknologiske fag får de høyeste studieavgiftene. Resultatet kan til syvende og sist bli en enda skjevere rekruttering til høyere utdanning, og færre som søker seg til realfag..

Vi setter derfor vår lit til at stortingsflertallet setter bom for Ryssedalsutvalgets ideer om studieavgift. Blir dette framtidas politikk i Norge, ser vi klart at prisen for økte studiekostnader lett kan bli sparket over til studentene.

Jarle Skoglund

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.