Inneklima: Bruker kondens til å øke luftfuktigheten

Gammel inneluft kan brukes til mer enn gjenvinning av varme. Sintef og NTNU forsker på effekten av fuktgjenvinning i varmevekslere.

Inneklima: Bruker kondens til å øke luftfuktigheten
Med roterende varmeveksler kan utelufta nesten varmes opp til innetemperatur før den slippes inn i huset.

Tørr luft kan føre til tørre slimhinner, som igjen kan føre til at virus eller allergener lettere finner fotfeste. Mange har erfart at de blir syke på fly, og ingen har høyere sykefravær enn ansatte på sykehus. Derfor tar forskere nå til orde for at vi må tåle høyere luftfuktighet inne.