Ingeniører og kunstnere går sammen om å utvikle fremtidens bomiljø

Tekniske universiteter, kunstuniversiteter og arkitektmiljøer går sammen med interesseorganisasjoner i en uvanlig allianse. Målet er å skape bomiljøer som er vakre, gode å bo i, og som har grønne verdier i sentrum.

Ingeniører og kunstnere går sammen om å utvikle fremtidens bomiljø
The New European Bauhaus retter seg ikke først og fremst mot storbyer. Her en skisse for hvordan den nye bydeelen Ydalir i Elverum kan bli. Illustrasjon: ZEN

The New European Bauhaus er navnet på det nye EU-programmet for samfunnsinnovasjon som skal bygge bro mellom teknologi, design, kunst og kultur.