Ingeniører jobber mer, men får ikke betalt for overtid på hjemmekontoret

Det viser en fersk undersøkelse. Nito-advokaten har et klart råd.

Ingeniører jobber mer, men får ikke betalt for overtid på hjemmekontoret
Svar i prosent fra 924 NITO-ingeniører på om de får kompensert for overtidsarbeid på hjemmekontor.

At mange ingeniører ikke får overtidsbetalt er et tema som har bekymret Nito i lang tid. En stor andel av dem som jobber i privat sektor har skrevet under på arbeidsavtaler der overtidsbetaling er inkludert i årslønnen, såkalt særlig uavhengige stillinger. Nito mener mange av disse avtalene er ulovlige