Ingeniører har ikke tiltro til samferdselsetatene

Ingeniører har ikke tiltro til samferdselsetatene
Hovedtillitsvalgt for NITO-medlemmene i Statens vegvesen, Siw Tyldum. Bilde: Jarle Skoglund

Svært får ingeniører tror statlige organer kan håndtere de store samferdselsutfordringene. – De siste årenes utfordringer på jernbanesiden kan ha påvirket svaret, tror Siw Tyldum, hovedstyremedlem i NITO.Sliter med rekruttering

Hun mener imidlertid at egen arbeidsgiver, Statens vegvesen, har nødvendig kompetanse til å takle utfordringene.

– Men vi ser at det er store rekrutteringsutfordringer blant ingeniører og sivilingeniører. Dette kan gjøre at kompetansen i fremtiden blir mer kritisk enn i dag. Det er åpenbart slik at de store utfordringene innenfor samferdselsområdet vil innebære at politikerne må satse mer på dette, både innenfor veg og bane. Med dagens bemanning vil vi ikke kunne takle en slik økt satsing og det vil bli svært vanskelig å rekruttere flere i det allerede stramme arbeidsmarkedet for ingeniører.Slåss om kompetanse

Rekrutteringsutfordringene rammer flere virksomheter, og det gjør at flere etater skal sloss om begrenset kompetanse, sammen med det private og kommunale området.

– Dette blir vanskelig og sånn sett er bekymringen fra undersøkelsen reell, understreker Siw Tyldum

Les mer om: