OLJE OG GASS

Ingeniører bedt om å bli fagarbeidere

Ole K. Helgesen
16. des. 2008 - 11:09

Ledelsen i StatoilHydro ønsker å kutte 440 offshorestillinger og innføre en ny organisasjonsmodell.

I dag, 16. desember, skal konsekvensrapporter og risikoanalyser fra de lokale sokkelenhetene i StatoilHydro-systemet være levert inn og innen kort tid blir det tatt en beslutning om den nye driftsmodellen.

Dette vil få store konsekvenser for sokkelingeniørene.

Kompetansespørsmål

StatoilHydro ønsker å sentralisere sokkelingeniørene i en landbasert enhet.

Selv om selskapet har besluttet å beholde sokkelingeniører der det er behov, frykter mange at viktig kompetanse kan forsvinne fra installasjonene når ingeniørene organiseres sentralt.

Bekymring

– Hvis StatoilHydro-ledelsen gjennomfører sine planer, uten å sikre kapasitet og forutsigbarhet, vil viktig kompetanse forsvinne. Dette skaper stor bekymring ute på sokkelen, sier Jorunn Birkeland, Nitos representant i sokkelintegrasjonsarbeidet i StatoilHydro.

Hun understreker at fagarbeidere deler bekymringen. –De har også lignende problemstilling innen sine fagområder.

Usikkerhet om konsekvensene

– Usikkerheten for sokkelingeniørene har blant annet ført til at lokale ledere enkelte steder har oppfordret våre folk til å melde interesse for fagarbeiderstillinger fordi man er redd for å miste medarbeidere med kritisk lokalkompetanse, sier Birkeland.

Hun sier det har kommet tvetydige signaler om sokkelingeniørenes valgmuligheter.

Trenger kunnskapen

– Vi har ennå ikke fått klare spilleregler for hvordan installasjonene skal sikres ingeniørressurser med lokalkunnskap. Det virker som om det fra enkelte hold er vanskelig å innrømme det reelle kompetansebehovet på plattformene. Ingeniørkompetansen er ønsket, men man vil helst skjule den i fagarbeiderstillinger.

Birkeland presiserer at Nito også ser store fordeler med en fornuftig sentralisering av de operasjonelle ingeniørmiljøene.

– Brukes det riktig, kan vi få styrket fagmiljø og utviklingsmuligheter for den enkelte. Men vi må ikke hive ungen ut med badevannet, og svekke den stedlige ingeniørkompetansen på plattformene.

Lokal grunnkompetanse viktig

Nito frykter også at StatoilHydro over tid vil kvitte seg med sokkelingeniørene og sette ut oppgaver til leverandører.

Lover høyere effektivitet på sokkelen

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

– Det er ikke umiddelbart fare for at alle ingeniøroppgavene settes ut, men driftsmodellen som ledelsen legger opp til kan fort utvikle seg i den retningen. Dette kan få store konsekvenser for både økonomi og sikkerheten. Vi som er ute på installasjonene har lokal grunnkompetanse om anleggene som det tar år å opparbeide seg. Dessuten har vi som er ansatt i operatørselskapene lavere terskel for å sette foten ned og melde fra om feil, mangler og kritikkverdige forhold, sier Birkeland.

Hun understreker at Nito ikke har noe imot bruk av eksterne leverandører.

–Tvert imot. Det er et gjensidig avhengighetsforhold hvor vi utfyller hverandre. Og leverandørene etterspør vår lokale kompetanse fordi den gir dem bedre mulighet til å levere bedre kvalitet.

Støttes av Ptil

Petroleumstilsynet har nylig gjennomført en undersøkelse som støtter flere av Nitos argumenter.

Den viser at ansatte i entreprenørselskaper er potensielt mer utsatt for risiko enn operatøransatte.

Rapporten konkluderer med at entreprenøransatte er svakere enn operatørgruppen både når det gjelder kartlegging av eksponering og risikovurdering, kunnskap om risiko, tilgjengelige fagressurser, medisinsk overvåking og helseoppfølging.

StatoilHydro får HMS-refs

Håper på avklaring

Birkeland sier hun håper på en positiv avklaring for sokkelingeniørene.

– Det er nå satt ned partssammensatte grupper som jobber med å få etablert trygghet for at den sentrale enheten skal bli en styrke, og ikke representere en økt risiko for installasjonene. Men det må komme på plass forutsigbare leieavtaler og riktig dimensjonering av sokkelingeniørstillinger. Sokkelingeniørstillingene er også viktig for fagarbeidernes utviklingsmuligheter i selskapet. Vi har mange tidligere fagarbeidere i våre sokkelingeniørstillinger i dag, sier hun.

Avdanket i Hydro - på topp i Grenland

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.