BYGG

Ingeniørene skeptiske til BIM

SÅNN: Amerikanske ingeniører er skeptiske til digitale bygningsmodeller.
SÅNN: Amerikanske ingeniører er skeptiske til digitale bygningsmodeller. Bilde: Colourbox

Om rapporten

  • Rapporten er basert på en nettundersøkelse gjennomført fra 28. mai til 2. juli i år med 2228 komplette besvarelser.
  • Av disse var 817 entreprenører (37 prosent), 598 arkitekter (27 prosent), 326 ingeniører (15 prosent), 296 innen industriell virksomhet (13 prosent), 118 var bygningseiere (fem prosent) mens 73 produserte byggevarer (tre prosent).
  • Ifølge rapporten skal antallet respondenter sikre at feilmarginene holder seg innenfor frem prosent.
  • Rapporten kan du laste ned her.


BIM

  • BIM (Building Information Modeling) er en 3-D tegningsmodell på en felles server som også inneholder informasjon og koding for et byggeprosjekt: produktinformasjon, U-verdier, brannklassifikasjon osv. Forskjellige aktører kan hente den informasjonen de har behov for.
  • BIM benytter den åpne standarden IFC (Industry Foundation Classes), som administreres av buildingSMART International (tidligere IAI). buildingSMART standardene er ISO-standarder og er dokumentert på Express data definition language som også er utviklet som en ISO-standard.
  • En forutsetning for å bruke BIM effektivt og med stor nytte er at programvareleverandørene ikke benytter proprietære standarder, derfor IFC.


Amerikanske ingeniører har liten tro på BIM til tross for at bruken nå sprer seg raskt. Det viser rapporten "The business value of BIM", utarbeidet av det amerikanske analyse- og konsulentselskapet MacGraw Hill Construction.

Økonomisk pluss

Mens to tredjedeler av alle svarer at de merker positiv avkastning på sine investeringer i BIM er det hele 87 prosent av ekspertbrukerne som merker økonomiske resultater.

Nesten alle, 93 prosent, forteller at de venter ytterligere avkastning i fremtiden. Ingeniørene er den eneste gruppen der mindre enn halvparten, 48 prosent, ser positiv avkastning.

Så mange som en tredjedel av ingeniørbedriftene har negativ avkastning på sine investeringer i BIM.

Mindre innsparing

Dette blir delvis forklart ved at ingeniørene ser mindre innsparinger i tid og kostnader enn andre yrkesgrupper. Mange av ingeniørene klager også over at programvaren ikke har god nok funksjonalitet for deres bruk.

Forfatterne av rapporten konkluderer med at teknologiutvikling hos leverandørene nok må til for å få ingeniørene til å se mer positivt på BIM.

Bemerkelsesverdig er det at ingeniørene skiller seg ut ved at de i langt mindre grad enn de øvrige yrkesgruppene i byggenæringen faktisk måler hva BIM betyr. De nøyer seg med å tro og føle om hva BIM fører til.

Færre feil

Brukerne merker økt produktivitet, bedre samhandling mellom fagene, færre feil og de har stor nytte av mulighetene til å visualisere løsninger på prosjektstadiet.

Også her skiller ingeniørene seg klart ut, hele 12 prosent av dem ser ingen meningsfull nytte av BIM. Også her konkluderer forfatterne med at bedre programvare nok må til for å vekke ingeniørenes begeistring.

Og det er håp, ingeniørene topper listen over dem som merker færre feil og mindre jakt på informasjon når BIM er tatt i bruk. Ingeniørene er også de mest positive når det gjelder hvordan BIM kan hjelpe til med markedsføringen.

Annerledes i Norge

– Her må man ta hensyn til at forholdene er veldig forskjellig i USA og Norge. I USA oppfattes BIM hovedsakelig som bruk av 3D-programvare mens i Norge er dette med åpne standarder og fri flyt av informasjon en veldig viktig del. Mitt inntrykk er at norske ingeniører er veldig positive, sier Thor Ørjan Holt, ansvarlig for BIM i Multiconsult.

– Det er delvis riktig, jeg følger det resonnementet. Men det er også et poeng at når det kommer teknologi som tar bort tid hos en gruppe som selger tid blir de frustrerte. Jeg tror vi ville fått tilsvarende resultater i Norge, sier Lars Chr. Christensen, senior rådgiver i multiBIM AS.

FRUSTRERT: Thor Ørjan Holt, BIM-ansvarlig i Multiconsult blir stadig møtt med argumenter om at han ikke trenger verken IFC eller andre åpne standarder. Det gjør ham frustrert.
STOR FORSKJELL: Thor Ørjan Holt, BIM-ansvarlig hos Multiconsult, mener forholdene i USA og Norge er så forskjellige at funnene ikke kan overføres til Norge. - Norske ingeniører er positive, sier han. Joachim Seehusen

Nye modeller

Christensen mener det er behov for å utvikle nye forretningsmodeller.

– Bildet vi har i dag er at vi gjør det samme, men med andre verktøy. Christensen peker også på at en av rapportens konklusjoner er at det er et stort behov for å utvikle kompetanse, og at interoperabilitet er svært viktig. Dermed bekrefter han innvendingen til Holt om at oppfatningen av BIM er forskjellig i Norge og USA.

Veksten i BIM-bruk har vært formidabel. I en tilsvarende undersøkelse fra 2007 svarte 28 prosent at de brukte BIM, nå er det 48 prosent som benytter BIM i en eller annen form.

Dette representerer en vekst på 75 prosent i løpet av to år.

Senior Vice Precident for Technology and Competence i Selvaag-gruppen, Lars C. Christensen.
TVILER: Lars Chr. Christensen i muliBIM AS er ikke sikker på at norske ingeniører er så positive. Han venter omtrent de samme resultatene i Norge. Joachim Seehusen

Kamp

Det er entreprenørene som står for den største veksten, tre ganger så mange amerikanske entreprenører bruker i BIM i dag som for to år siden.

Selv de som ikke selv benytter BIM tror veksten vil fortsette, hele 42 prosent av ikke-brukerne mener BIM vil være svært viktig for byggenæringen om fem år.

– Det pågår nå en kamp mellom entreprenørene og rådgiverne i USA om hvem som skal styre BIM-utviklingen. Entreprenørene går rett på utbygger og skyver arkitekt og rådgiver ut på sidelinjen. Hvis disse to ikke utvikler nye BIM-baserte produkter som skaper betydelig verdi hos byggherrene vil de også bli stående der. Entreprenørene får betydelig effekt på bunnlinjen av å redusere byggefeil og kan dermed redusere beløpet på ”den store fakturaen”, sier Christensen.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.