ARKIVNYHETER

Ingeniørbragden 2011

Bellona-huset
Bellona-huset

Fagjuryen

 • Torbjørn Digernes, rektor NTNU (juryleder)
 • Unni Steinsmo, konsernsjef SINTEF
 • Oluf Ulseth, adm.dir. Energi Norge
 • Finn Langeland, kommunikasjonsdirektør Norsk Industri
 • Ketil Lyng, adm.dir. BNL
 • Gro Brækken, adm.dir. OLF
 • Paul Chaffey, adm.dir. Abelia
 • Liv Kari Hansteen, adm.dir. RIF
 • Tormod Haugstad, ansvarlig redaktør Teknisk Ukeblad.

Ingeniørbragden deles ut av Teknisk Ukeblad Media AS. Prisen tildeles etter en avstemning blant Teknisk Ukeblad og Industriens lesere, samt en jury med under ledelse av rektor ved NTNU Torbjørn Digernes.

Blant flere gode forslag har redaksjonen i Teknisk Ukeblad Media plukket ut seks verdige kandidater som skal delta i den endelige avstemningen. Kandidatene i år spenner over et vidt område og viser i sannhet mangfoldet i norsk industri, samtidig som den også viser hvor norsk industri har sin styrke. Tidligere har selskaper som FMC Technologies, GE Vingmed Ultrasound og Kongsberg Intellifield vunnet prisen og året kandidater står ikke tilbake for noen av disse.Kandidat nr. 1

Bellonabygget i Oslo

Firma: Veidekke, LPO, Aspelin Ramm, Bellona

Det nye Bellonabygget er et signalbygg innen energibruk. Målet er å oppnå energimerket A gjennom minst 50 prosent reduksjon i energibruk i forhold til bygg etablert etter TEK 2007. Bellonabygget ble offisielt åpnet torsdag 17. februar. Foreløpig er det Norges mest energieffektive kontorbygg med et beregnet forbruk på 67 kWh/m².

Byggherre: Aspelin Ramm

 • Arkitekt: LPO Arkitekter
 • Totalentreprise og samspillskontrakt til Veidekke Entreprenør
 • Pris: 62 millioner kroner eks. moms
 • Byggestart september 09
 • Fire kontoretasjer og halvannet etasje til forretninger
 • 660 m² grunnflate, totalt 3300 m²
 • Varme leveres delvis fra brønner som også leverer til flere bygg på tomten og delvis som fjernvarme.
 • Vinduene har en U-verdi på 0,8, vektet snitt.
 • Veggene har en U-verdi på 0.15
 • Taket har en U-verdi på 0,11
 • Varmegjenvinning av ventilasjonsluften har en virkningsgrad på 87,6 prosent.

Kandidat nr. 2

Farsund Aluminum Casting

Med sin unike støpeteknikk kan Farsund Aluminium Castings (FAC) levere produkter som ingen andre støperier er i stand til å levere. Støpeteknologien de har utviklet som gjør at de kan støpe komponenter i et stykke stedet for at de må settes sammen av flere komponenter. Derfor er bilfabrikanter som bilmerkene Porsche, Bentley, Mercedes–Benz, BMW, Land Rover, Rolls–Royce og Ferrari kunder av bedriften.

FAC er eid av et investeringsselskap Wibro GmbH som er kontrollert av Porsche og administrerende direktør Robert Cockroft. Bedriften ble opprinnelig etablert i 1996 av Alcoa, men ble avviklet i 2009. Den gjenoppsto i 2010, fordi blant annet Porsche var helt avhengig av å få understellskomponentene herfra. Støperiteknikken er utviklet ved bedriften i samarbeid med Alcoa. I 2010 fikk bedriften den prestisjetunge European Aluminium Award for bakhjulsopphenget til Porsche Panamera.Kandidat nr. 3

Altinn II

Ved Nærings og Handelsdepartementet

Altinn er en nettportal og en teknisk plattform for næringslivet for å levere elektroniske skjemaer til det offentlige, men tilbyr også andre elektroniske tjenester, som meldinger fra det offentlige og innsynstjenester i offentlige registre. Selvangivelsen (både for næringsliv og privatpersoner) er den mest brukte tjenesten i Altinn.

Det var Skattedirektoratet, Statistisk sentralbyrå og Brønnøysundregistrene som startet samarbeidet om en felles innrapporteringsløsning rundt årtusenskiftet. I første omgang ble det etablert den såkalte «Avgiverløsningen», som var en enkel, meldingsbasert tjeneste. Samtidig jobbet etatene videre med Altinn-prosjektet. Per i dag tilbys 37 forskjellige instanser sin tjeneste gjennom Altinn.Kandidat nr. 4

Åsgard subsea gasskompresjon

Firma Statoil, Aker Solutions

Statoil har ledet og dekket kostnadene i forbindelse med å utvikle en undervanns gasskompresjonsløsning for Åsgard-feltet. Løsningen innebærer at kompressoren blir stående på havbunnen nærme reservoaret. På denne måten opprettholdes trykket fra gassbrønnene og sikrer dermed nok gass for å tilfredsstille produksjonskapasiteten om bord på Åsgard B.

Selve løsningen som er valgt består av en undervannsramme med to kompressorer i parallell, mens al styringsutrustning blir stående om bord på Åsgard A FPSO. Bunnramme og nødvending modifikasjonsarbeid på Åsgard A utføres av Aker Solutions. Selve kompressoren leveres av M.A.N.Kandidat nr. 5.

STIM210, MEMS 3 akse gyro

SensoNor Technology

STIM 12 er en gyro med opp til tre akser med meget stor nøyaktighet. Enheten er laget med såkalt MEMS teknologi (Mikro Elektro Mekaniske Systemer) og er svært nøyaktig. Den har høy temperaturtoleranse og kan sample presisjon inntil 2000 ganger i sekundet. Den kan motstå sjokk på 1500 G.

Typiske bruksområder er i industri, romfart og forsvarsmarkedet for å stabilisere plattformer i forhold til bevegelser. Det kan være plattformer for antenner, kameraer eller annet utstyr som må stå stille. STIM210 kan også brukes for treghetsnavigasjon for roboter, missiler, fly eller andre som har slikt behov. Brukes ofte i radarsystemer.Kandidat nr. 6

Hans Christian Rønnevik og hans leteteam

Letesjef i selskapet Lundin Petroleum Norge ASHans Christian Rønnevik har lang erfaring med å lete etter olje på norsk sokkel. Gjennom sine erfaringer har han utviklet letemodeller som ga grunnlag for funnet av oljefeltet Avaldsnes, som også viser seg å henge sammen med Aldous Major som ligger noe sørvest for Avaldsnes funnet. Dette oljefunnet kan være det tredje største på norsk sokkel gjennom tidene og beviser at det fortsatt er mye olje å hente på norsk sokkel og i Nordsjøen.

Foreløpige anslag tyder på et filetene kan inneholde så mye som 2,6 milliarder fat olje, hvilket etter dagens oljepriser tilsvarer verdier for 1500 milliarder kroner, eller et halvt oljefond. Funnet har gitt grunnlag for ny optimisme i norsk oljenæring og viser at oljealderen langt fra er over.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.