Ingeniør mistet sikkerhetsklareringen på grunn av russisk kone. Møter staten i retten

Får hjelp av Tekna.

Ingeniør mistet sikkerhetsklareringen på grunn av russisk kone. Møter staten i retten
FFIs hovedkontor på Kjeller. Foto: Swadim/Creative Commons

Onsdag møter en tidligere, erfaren FFI-forsker Forsvarsdepartementet i retten. Bakgrunnen er at forskeren mistet sikkerhetsklareringen i 2018.