Ingen ville levere undervannsfarkoster til Havforskningsinstituttet – havmålinger forsinkes

Forskerne tar nå direkte kontakt med leverandørene etter at verken norske eller europeiske selskaper ville delta i en konkurranse om å levere kystglidere.

Ingen ville levere undervannsfarkoster til Havforskningsinstituttet – havmålinger forsinkes
Flere selskaper produserer glidere som beveger seg opp og ned i sjøen. Her illustrert med Kongsbergs Seaglider. Illustrasjonsfoto: Kongsberg Oil & Gas

Undervannsfarkostene havforskerne har bestilt er av typen oppdriftsdrevne kystglidere